Mogelijk gemaakt door:

Ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera of winterkers, een plant uit de Solanaceae familie) is een belangrijk kruid binnen de ayurvedische geneeskunde en wordt al duizenden jaren gebruikt. Withanolides zijn de belangrijkste medicinale inhoudsstoffen; ashwagandha bevat van alle planten de grootste en structureel meest diverse verzameling withanolides. Ashwagandha wordt ook wel ‘Indiase’ ginseng of ‘koninklijk kruid’ genoemd omdat de adaptogene eigenschappen van ashwagandha lijken op die van ginseng en het kruid een prominente plaats inneemt in de ayurvedische geneeskunde. Als adaptogeen verhoogt ashwagandha de niet-specifieke weerstand tegen ziekte en lichamelijke en psychische stress (acuut/chronisch). Ashwagandha heeft een brede werking, verbetert de conditie van lichaam en geest en draagt bij aan een gezond en lang leven.

Het kruid gaat celveroudering tegen, is goed voor denken en geheugen, ondersteunt de glucose- en vetstofwisseling en heeft onder meer stressverlagende, angstremmende, antidepressieve, neuroprotectieve, ontstekingsremmende, immunomodulerende, kankerremmende, antimicrobiële, antioxidatieve, hormoonregulerende en spierversterkende effecten.

 

De indicaties voor ashwagandha zijn gebaseerd op traditionele toepassingen, preklinische studies en een beperkt aantal klinische studies.

Kwaliteitsaspecten

Withaferine A in ashwagandha heeft cytotoxische effecten; een hoge inname van deze withanolide is daarom ongewenst. De wortel van ashwagandha, die meestal wordt gebruikt, heeft een lager gehalte withaferine A dan de bladeren. Bij gebruik van ashwagandha-extract is het aan te raden te kiezen voor een extract met een zo laag mogelijk gehalte withaferine A.

Indicaties

 • Verbetering algehele conditie
 • Tegengaan veroudering (waaronder cognitieve veroudering)
 • Herstel na ziekte
 • Acute en chronische stress
 • Stressgerelateerde klachten en aandoeningen: angst, rusteloosheid, depressie, leer- en geheugenproblemen, slapeloosheid, nerveuze uitputting, gewichtsafname, hypertensie, OCS, maagzweer, verminderde weerstand
 • OCS (obsessieve-compulsieve stoornis)
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Verhogen weerstand tegen maagdarminfecties en andere infectieziekten, waaronder COVID-19
 • Verbeteren cognitie, mentale focus en geheugen
 • Neurodegeneratieve aandoeningen: de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, hiv-geassocieerde dementie, ALS (amyotrofische lateraalsclerose)
 • Ischemische beroerte
 • Schizofrenie
 • Verlaagd libido
 • Verminderde vruchtbaarheid (mannen)
 • Impotentie
 • TDS (testosteron deficiëntiesyndroom)
 • PMS (premenstrueel syndroom)
 • Overgangsklachten
 • Subklinische hypothyreoïdie
 • Sport
 • Spierzwakte, sarcopenie
 • Osteoartritis, reumatoïde artritis, jicht
 • Diabetes mellitus, diabetescomplicaties: angst, depressie, verlaagd libido, neuropathie, verlaagde vruchtbaarheid, hart- en vaatziekten
 • Bevorderen groei en ontwikkeling pubers/adolescenten
 • Bescherming tegen hart- en vaatziekten

Contra-indicaties

 • Overgevoeligheid voor ashwagandha
 • Zwangerschap en het geven van borstvoeding (vanwege het ontbreken van veiligheidsgegevens)
 • Orgaantransplantatie (ashwagandha activeert het immuunsysteem)
 • Hyperthyroïdie
 • Ernstige leverziekten

Gebruiksadviezen

De gebruikelijke dosering van onbewerkte, gedroogde ashwagandhawortel (volwassenen) is circa 3 tot 6 gram per dag (overeenkomend met ashwagandha-extract 300-600 mg/dag bij een 10:1 extract). Tijdelijke inname van ashwagandha-extract in een dosering tot 1200 mg/dag is veilig.

Interactie

 • Ashwagandha versterkt mogelijk de effectiviteit van radiotherapie en chemotherapie bij kanker, terwijl het bijwerkingen van deze behandelingen kan verminderen.
 • Leukopenie, een bijwerking van cyclofosfamide, wordt tegengegaan door ashwagandha (dierstudie).
 • Ashwagandha en het cytostaticum paclitaxel hebben een synergetische werking bij kanker; daarnaast gaat ashwagandha neutropenie door paclitaxel tegen (dierstudies).
 • Ashwagandha beschermt tegen cardiotoxiciteit van doxorubicine (dierstudie).
 • Ashwagandha beschermt lever en nieren tegen toxiciteit van gentamicine (dierstudies).
 • De (systolische, diastolische) bloeddruk kan dalen bij gebruik van ashwagandha; mensen die bloeddrukverlagende medicijnen innemen, dienen hier rekening mee te houden.
 • Ashwagandha gaat bijwerkingen (katalepsie, orofaciale dyskinesie) van haloperidol tegen (dieronderzoek).
 • Ashwagandha beschermt tegen hepatotoxiciteit van het insecticide dimethoaat, een organofosforverbinding (dierstudie)
 • Bij loodintoxicatie beschermt ashwagandha onder meer hersenen, lever en nieren tegen oxidatieve stress.
 • Ashwagandha gaat accumulatie en toxiciteit van cadmium tegen (dierstudie).
 • Ashwagandha verlengt pijnstilling en onderdrukt hyperalgesie (een reboundeffect) door morfine (dierstudie) en versterkt mogelijk de werking van benzodiazepines, barbituraten en andere sedativa/antidepressiva. Het is nog niet goed onderzocht of gelijktijdig gebruik van ashwagandha met dergelijke medicijnen veilig is.
 • Ontwenningsverschijnselen van alcohol zoals angst verminderen bij gebruik van ashwagandha (dierstudie).
 • Ashwagandha kan de bloedglucosespiegel verlagen. Diabetici dienen met dit effect rekening te houden.
 • Ashwagandha stimuleert de schildklier; mensen die schildklierhormoon innemen dienen hier rekening mee te houden.
 • Cognitieve dysfunctie en oxidatieve stress door blootstelling aan BPA (bisfenol A) worden tegengegaan door ashwagandha (dierstudie).

Veiligheid

Ashwagandha is veilig in de aanbevolen doseringen. Het kruid wordt al duizenden jaren gebruikt in geneeskundige tradities zoals ayurveda, unani en siddha. Ashwagandha voldoet aan de eisen van een adaptogeen: het verlaagt stressgeïnduceerde schade, is veilig in gebruik, ook bij hogere doseringen en langdurig gebruik, heeft geen negatieve bijwerkingen zoals ontwenningsverschijnselen en beïnvloedt lichaamsprocessen niet meer dan noodzakelijk. Er zijn geen significante bijwerkingen bekend, afgezien van een sporadisch geval van reversibele thyrotoxicose of leverschade. Mensen met hyperthyroïdie of een ernstige leverziekte wordt daarom aangeraden terughoudend te zijn met het gebruik van ashwagandha. Voorzichtigheid is ook geboden bij overgevoeligheid voor planten uit de nachtschadefamilie (Solanaceae).

Literatuur

 1. Paul S et al. Withania somnifera (L.) Dunal (ashwagandha): a comprehensive review on ethnopharmacology, pharmacotherapeutics, biomedicinal and toxicological aspects. Biomed Pharmacother. 2021;143:112175.
 2. Mukherjee PK et al. Withania somnifera (L.) Dunal - Modern perspectives of an ancient Rasayana from Ayurveda. J Ethnopharmacol. 2021;264:113157.
 3. Saleem S et al. Withania somnifera L.: insights into the phytochemical profile, therapeutic potential, clinical trials, and future prospective. Iran J Basic Med Sci. 2020;23(12):1501-1526.
 4. Tandon N et al. Safety and clinical effectiveness of Withania somnifera (Linn.) Dunal root in human ailments. J Ethnopharmacol. 2020;255:112768.
 5. Kelgane SB et al. Efficacy and tolerability of ashwagandha root extract in the elderly for improvement of general well-being and sleep: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cureus. 2020;12(2):e7083.
 6. Salve J et al. Adaptogenic and anxiolytic effects of ashwagandha root extract in healthy adults: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. Cureus. 2019;11(12):e6466.
 7. Choudhary D et al. Body weight management in adults under chronic stress through treatment with ashwagandha root extract: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017;22(1):96-106.
 8. Tharakan A et al. Immunomodulatory effect of Withania somnifera (ashwagandha) extract - a randomized, double-blind, placebo controlled trial with an open label extension on healthy participants. J Clin Med. 2021;10(16):3644.
 9. Chopra A et al. Withania somnifera as a safer option to hydroxychloroquine in the chemoprophylaxis of COVID-19: results of interim analysis. Complement Ther Med. 2021;62:102768.
 10. Kushwaha PP et al. Phytochemicals present in Indian ginseng possess potential to inhibit SARS-CoV-2 virulence: a molecular docking and MD simulation study. Microb Pathog. 2021;157:104954.
 11. Saggam A et al. Withania somnifera (L.) Dunal: opportunity for clinical repurposing in COVID-19 management. Front Pharmacol. 2021;12:623795.
 12. Chikhale RV et al. Sars-cov-2 host entry and replication inhibitors from Indian ginseng: an in-silico approach. J Biomol Struct Dyn. 2021;39(12):4510-4521.
 13. Singh N et al. An overview of ashwagandha: a rasayana (rejuvenator) of ayurveda. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2011;8(5S):208-213.
 14. Choudhary D et al. Efficacy and safety of ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) root extract in improving memory and cognitive functions. J Diet Suppl. 2017;14(6):599-612.
 15. Gupta M et al. Withania somnifera (L.) Dunal ameliorates neurodegeneration and cognitive impairments associated with systemic inflammation. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):217.
 16. Ng QX et al. A systematic review of the clinical use of Withania somnifera (ashwagandha) to ameliorate cognitive dysfunction. Phytother Res. 2020;34(3):583-590.
 17. Cheah KL et al. Effect of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021;16(9):e0257843.
 18. Langade D et al. Efficacy and safety of ashwagandha (Withania somnifera) root extract in insomnia and anxiety: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Cureus. 2019;11(9):e5797.
 19. Langade D et al. Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-group, placebo-controlled study. J Ethnopharmacol. 2021;264:113276.
 20. Deshpande A et al. A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adults. Sleep Med. 2020;72:28-36.
 21. Lopresti AL et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2019;98(37):e17186.
 22. Pratte MA et al. An alternative treatment for anxiety: a systematic review of human trial results reported for the Ayurvedic herb ashwagandha (Withania somnifera). J Altern Complement Med. 2014;20(12):901-8.
 23. Pingali U et al. Effect of standardized aqueous extract of Withania somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance in healthy human participants. Pharmacognosy Res. 2014;6(1):12-18.
 24. Jahanbakhsh SP et al. Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Complement Ther Med. 2016;27:25-9.
 25. Kuboyama T et al. Effects of Ashwagandha (roots of Withania somnifera) on neurodegenerative diseases. Biol Pharm Bull. 2014;37(6):892-7.
 26. Dries DR et al. Extracting β-amyloid from Alzheimer’s disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(9):3199-200.
 27. Raghavan A et al. Withania somnifera: a pre-clinical study on neuroregenerative therapy for stroke. Neural Regen Res. 2015;10(2):183-5.
 28. Chengappa KN et al. Adjunctive use of a standardized extract of Withania somnifera (ashwagandha) to treat symptom exacerbation in schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry. 2018;79(5):17m11826.
 29. Gannon JM et al. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (ashwagandha) on depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-129.
 30. Dongre S et al. Efficacy and safety of ashwagandha (Withania somnifera) root extract in improving sexual function in women: a pilot study. Biomed Res Int. 2015;2015:284154.
 31. Gopal S et al. Effect of an ashwagandha (Withania somnifera) root extract on climacteric symptoms in women during perimenopause: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Obstet Gynaecol Res. 2021 Sep 22.
 32. Durg S et al. Withania somnifera (Indian ginseng) in male infertility: an evidence-based systematic review and meta-analysis. Phytomedicine. 2018;50:247-256.
 33. Sengupta P et al. Role of Withania somnifera (ashwagandha) in the management of male infertility. Reprod Biomed Online. 2018;36(3):311-326.
 34. Mahdi AA et al. Withania somnifera improves semen quality in stress-related male fertility. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:576962.
 35. Sharma AK et al. Efficacy and safety of ashwagandha root extract in subclinical hypothyroid patients: a double-blind, randomized placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2018;24(3):243-248.
 36. Raut AA et al. Exploratory study to evaluate tolerability, safety, and activity of Ashwagandha (Withania somnifera) in healthy volunteers. J Ayurveda Integr Med. 2012;3(3):111-4.
 37. Bonilla DA et al. Effects of ashwagandha (Withania somnifera) on physical performance: systematic review and Bayesian meta-analysis. J Funct Morphol Kinesiol. 2021;6(1):20.
 38. Pérez-Gómez J et al. Effects of ashwagandha (Withania somnifera) on VO2max: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2020;12(4):1119.
 39. Wankhede S et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:43.
 40. Wang J et al. Effect of ashwagandha withanolides on muscle cell differentiation. Biomolecules. 2021;11(10):1454.
 41. Kanjilal S et al. Analysis of clinical trial registry of India for evidence of anti-arthritic properties of Withania somnifera (ashwagandha). Altern Ther Health Med. 2021;27(6):58-66.
 42. Dubey S et al. A perspective on Withania somnifera modulating antitumor immunity in targeting prostate cancer. J Immunol Res. 2021;2021:9483433.
 43. Dutta R et al. Withania somnifera (ashwagandha) and withaferin A: potential in integrative oncology. Int J Mol Sci. 2019;20(21):5310.
 44. Björnsson HK et al. Ashwagandha-induced liver injury: a case series from Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network. Liver Int. 2020;40(4):825-829.
 45. Patel SB et al. Safety assessment of Withania somnifera extract standardized for withaferin A: acute and sub-acute toxicity study. J Ayurveda Integr Med. 2016;7(1):30-7.
 46. Verma N et al. Safety of ashwagandha root extract: a randomized, placebo-controlled, study in healthy volunteers. Complement Ther Med. 2021;57:102642.
Terug