Mogelijk gemaakt door:

Disclaimer

De informatie op deze website is bestemd voor beroepsbeoefenaren in de (complementaire) gezondheidszorg ("Health Care Professionals"). De geboden informatie is dan ook geen substituut voor uitgebreide kennis van zaken (als resultaat van opleiding) en praktijkervaring. U bent verantwoordelijk voor de diagnose van uw cliënt op basis van onderzoek en anamnese.
 
De website van stichting Orthokennis is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden bevat. Noch stichting Orthokennis, noch de auteurs en medewerkers persoonlijk, aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.