Mogelijk gemaakt door:

Privacyverklaring

Privacyverklaring van stichting Orthokennis

Als u op www.orthokennis.nl zich aanmeldt voor een clinic, de nieuwsbrief of een product besteld, gaat u akkoord met het verwerken van informatie over u (“persoonsgegevens”) volgens de voorwaarden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Privacy

U vraagt zich natuurlijk af wat wij precies doen met de persoonsgegevens die u achterlaat, wanneer u een account bij ons aanmaakt of iets bestelt. Daar vertellen we u graag wat meer over. Stichting OrthoKennis gaat altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We handelen daarin volgens ons privacybeleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u zich heeft aangemeld voor een clinic of nieuwsbrief of een product heeft besteld. Om dat te doen dient u professional te zijn in de (complementaire) gezondheidszorg, ouder te zijn dan 18 en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. De gegevens die we verzamelen zijn: bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, eventueel afwijkend afleveradres, type onderneming, BTW nummer, telefoonnummer en e-mailadres. 

Deze gegevens zijn beveiligd en onbevoegden kunnen daar niet bij. We gebruiken uw gegevens voor het leveren van producten, relatiebeheer en we houden u op de hoogte van relevant nieuws voor professionals gerelateerd aan de producten en diensten die we leveren. Daarnaast delen we uw gegevens met onze sponsor Vitals Voedingssupplementen BV ("Vitals"). Vitals kan een zakelijk account voor u aanmaken (als u deze niet al heeft) en u op de volgende manieren op de hoogte houden:

  • Nieuwsbrief van Vitals per e-mail (één keer per maand)
  • Productintroducties van Vitals per e-mail (één keer per maand)
  • Productintroductiebrochures of nieuws van Vitals per post (één keer per maand)
  • Nieuwsbrief van Orthokennis per e-mail (één keer per maand)

U kunt zich te allen tijde voor de verschillende informatiemiddelen afmelden bij uw gegevens. Uw account blijft altijd bestaan als u deze zelf niet laat verwijderen.

Verder worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij het leveren van onze producten en/of bij onze marketingactiviteiten. Wij zien er op toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook privacy-beleid hebben die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dat te garanderen hebben we met deze partijen overeenkomsten afgesloten. Daar kunt u van op aan.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Stichting Orthokennis is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Stichting Orthokennis                                                                                                                                                    t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming                                                                                                            
Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Stichting Orthokennis
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Pieter Lieftinckweg 29
1505 HX Zaandam

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Orthokennis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen over ons privacybeleid

Mocht u vragen of zorgen over ons privacybeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met een van de medewerkers.