Mogelijk gemaakt door:

Policosanol

Policosanol is een extract uit suikerriet of rijst dat bestaat uit een mengsel van langketenige alcoholen (meer dan 60% daarvan is octacosanol). In met name Cuba is onderzoek gedaan met policosanol. Policosanol verlaagt de synthese en verhoogt de afbraak van het enzym HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A), waardoor de cholesterolsynthese daalt. Daarnaast stimuleert policosanol de afbraak van LDL-cholesterol. Ook kan policosanol de triglyceridenspiegel verlagen en de HDL-cholesterolspiegel verhogen. Policosanol werkt even goed als statines en beter dan plantensterolen/stanolen bij hypercholesterolemie. Naast dosisafhankelijke verbetering van de bloedlipidenspiegels heeft policosanol aanvullende effecten (remming LDL-oxidatie, remming plaatjesaggregatie, remming proliferatie gladde spiercellen) die helpen om atherosclerose tegen te gaan. Ook zijn er aanwijzingen dat policosanol de bloeddruk verlaagt. Policosanol kan goed worden gecombineerd met rode gist rijst en/of langeketen omega-3 vetzuren.

Bronnen

Suikerriet, rijst

Indicaties

 • Hypercholesterolemie (ook type 2 hypercholesterolemie)
 • Kransvatziekte
 • Milde hypertensie
 • Claudicatio intermittens
 • Niet-alcoholische leververvetting

Contra-indicaties

 • Overgevoeligheid voor policosanol
 • Zwangerschap, borstvoeding (ontbreken veiligheidsgegevens)

Gebruiksadviezen

 • Verhoogde LDL-spiegel: 10-20 mg/dag
 • Verhoogde triglyceridenspiegel: 40 mg/dag
 • Type 2 hypercholesterolemie: 10-40 mg/dag
 • Kransvatziekte: 10-40 mg/dag
 • Milde hypertensie: 10-20 mg/dag
 • Claudicatio intermittens: 10-20 mg/dag

Interactie

 • De combinatie van policosanol (10 mg/dag) en aspirine (125 mg/dag) heeft een synergetisch effect bij ischemische kransvatziekte.
 • Policosanol remt mogelijk de bloedplaatjesaggregatie en kan een additief effect hebben bij gebruik van reguliere stollingsremmers. Echter, in een humane studie is geen significante interactie gevonden tussen policosanol en warfarine (zie referenties).
 • Policosanol kan de bloeddrukverlagende werking van propranolol en andere bloeddrukverlagende medicatie versterken.
 • Policosanol en omega 3-vetzuren hebben een synergetisch effect op de bloedlipidenspiegels bij type 2 hypercholesterolemie.

Veiligheid

Policosanol wordt uitstekend verdragen en is veilig in de aanbevolen doseringen.

Literatuur

1. Monograph. Policosanol.  Altern Med Rev. 2004;9(3):312-7.

2. Cho KH et al. Consumption of Cuban policosanol improves blood pressure and lipid profile via enhancement of HDL functionality in healthy women subjects: randomized, double-blinded, and placebo-controlled study. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:4809525.

3. Gong J et al. Efficacy and safety of sugarcane policosanol on dyslipidemia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Mol Nutr Food Res. 2018;62(1). doi: 10.1002/mnfr.201700280.

4. Kim JY et al. Consumption of policosanol enhances HDL functionality via CETP inhibition and reduces blood pressure and visceral fat in young and middle-aged subjects. Int J Mol Med. 2017;39(4):889-899.

5. Gouni-Berthold I et al. Policosanol: clinical pharmacology and therapeutic significance of a new lipid-lowering agent. Am Heart J. 2002;143(2):356-65.

6. Castaño G et al. Effects of addition of policosanol to omega-3 fatty acid therapy on the lipid profile of patients with type II hypercholesterolaemia. Drugs R D. 2005;6(4):207-19.

7. Castaño G et al. Effects of policosanol and ticlopidine in patients with intermittent claudication: a double-blinded pilot comparative study. Angiology. 2004;55(4):361-71.

8. Abdul MI et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of echinacea and policosanol with warfarin in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2010;69(5):508-15.

Terug