Mogelijk gemaakt door:

Ginkgo biloba

De Ginkgo biloba of Japanse notenboom, oorspronkelijk afkomstig uit Centraal China, is de oudste levende boomsoort op aarde (circa 300 miljoen jaar). Het (gestandaardiseerde) extract van de bladeren van Ginkgo biloba heeft diverse gezondheidsbevorderende effecten. De meeste extracten zijn gestandaardiseerd op 24% flavonglycosiden en 6% terpeenlactonen. Ginkgo bevat echter een breed spectrum aan werkzame inhoudsstoffen en andere extracten kunnen daarom ook heel waardevol zijn.
 
In de traditionele Chinese geneeskunde wordt ginkgoblad al meer dan 5000 jaar gebruikt om de gezondheid te ondersteunen. Het versterkt onder meer de antioxidantverdediging, ondersteunt de (micro) circulatie in het hele lichaam, helpt hart en bloedvaten gezond te houden, is gunstig voor hersenfunctie en gemoedstoestand, ondersteunt de conditie van ogen en oren en beschermt gezonde cellen en weefsels. Ginkgo biloba verhoogt de geestelijke en lichamelijke vitaliteit en beschermt tegen verouderingsverschijnselen. 

Indicaties

 • Algemene veroudering
 • Preventie cognitieve veroudering (neuroprotectie)
 • Cerebrovasculaire insufficiëntie
 • Neurodegeneratieve ziekten (dementie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson)
 • Verbeteren denkvermogen (concentratie, alertheid, snelheid informatieverwerking)
 • Stress, neerslachtigheid
 • Angst (gegeneraliseerde angststoornis, aanpassingsstoornis met angst)
 • Schizofrenie
 • ADD/ADHD, dyslexie
 • Verbeteren (micro)circulatie
 • Hart- en vaatziekten (atherosclerose, kransvatziekte, angina pectoris, hartinfarct, hartfalen, ischemische beroerte, hypertensie, trombose, claudicatio intermittens, chronische veneuze insufficiëntie, ziekte van Raynaud) 
 • Diabetes mellitus (remming (microvasculaire) complicaties)
 • Chronische ontstekingsziekten
 • Pijn (door ontsteking)
 • Astma bronchiale
 • Acute slechthorendheid (ISSHL: idiopathic sudden sensorineural hearing loss)
 • Middenoorontsteking (preventie gehoorverlies door labyrintitis)
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Duizeligheid
 • Oogaandoeningen (glaucoom, maculadegeneratie, netvliesloslating, cataract)
 • Ondersteunen leverdetoxificatie
 • Bescherming tegen (radioactieve, elektromagnetische) straling
 • Hoogteziekte
 • Premenstrueel syndroom
 • Vitiligo

Contra-indicaties

 • Gebruik van ginkgo-extract tijdens zwangerschap en lactatie wordt afgeraden. 
 • Vanwege de bloedverdunnende werking is het aan te bevelen het gebruik van ginkgo-extract een week voorafgaande aan een operatie te staken.

Gebruiksadviezen

 • Algemene onderhoudsdosering: 120-240 mg/dag
 • Algemene therapeutische dosering: 120-600 mg/dag
 • Verbeteren denkvermogen: 180-360 mg/dag
 • Angst: 240-480 mg/dag
 • Slecht slapen en moeite met denken door depressie: 240 mg/dag
 • Schizofrenie: 120-360 mg/dag
 • ADD/ADHD, dyslexie (kinderen): 80 mg/dag (lichaamsgewicht tot 30 kilogram), 120 mg/dag (lichaamsgewicht vanaf 30 kilogram)
 • Acute slechthorendheid: 240 mg/dag
 • Bij chronische ontstekingsziekten is Ginkgo extract (vooral in combinatie met astaxanthine en vitamine C) mogelijk een goed alternatief voor NSAID’s.

De capsules bij voorkeur verspreid over de dag innemen bij een maaltijd. Bij chronische klachten Ginkgo extract ten minste 6 tot 8 weken innemen.

Interactie

 • Ginkgo-extract gaat mogelijk osteoporose, geïnduceerd door corticosteroïden, tegen, vergelijkbaar met de bifosfonaat alendroninezuur.
 • Ginkgo-extract beschermt de lever tegen beschadiging door paracetamol.
 • Ginkgo-extract heeft een synergetische werking met MAO-remmers.
 • Ginkgo-extract vermindert de toxiciteit van cisplatine (nieren, zenuwweefsel, oren), cyclosporine (nier), doxorubicine (hart), adriamycine (nieren), anthracycline (hart), bleomycine (long).
 • Ginkgo-extract kan de werking van fluorouracil versterken.
 • Ginkgo-extract (120-480 mg/dag) gaat seksuele disfunctie door gebruik van antidepressiva (SSRI’s , MAO-remmers, tricyclische antidepressiva) tegen en heeft mogelijk aanvullende antidepressieve werking.
 • Ginkgo-extract versterkt de werking van papaverine bij erectiestoornissen.
 • Ginkgo-extract gaat toxiciteit tegen van aminoglycosides zoals gentamycine (oren, nieren).
 • Ginkgo-extract (360 mg/dag) versterkt de werking van haloperidol en gaat mogelijk tardieve dyskinesie door haloperidol tegen.
 • Ginkgo-extract remt het enzym CYP1B1, dat nodig is om salvestrolen te activeren. Combineer ginkgo-extract daarom niet met salvestrolen. Het is nog onduidelijk in hoeverre ginkgo-extract de activiteit van andere cytochroom P450-enzymen significant beïnvloedt.
 • Ginkgo-extract verlaagt mogelijk de effectiviteit van anticonvulsiva; vermijd hoge doses ginkgo-extract.
 • Ginkgo-extract heeft mogelijk een additieve bloedverdunnende werking naast plaatjesremmers (aspirine, ticlopidine, clopidogrel) en vitamine K-antagonisten (warfarine); wees voorzichtig bij combineren en monitor de INR-waarde zorgvuldig.  Het gevaar van bloedingen bij de combinatie van ginkgo-extract en bloedverdunners is waarschijnlijk minder groot dan wordt gevreesd.  In een dierstudie verlaagde ginkgo-extract zelfs de werking van warfarine, waarschijnlijk door de inductie van leverenzymen die warfarine afbreken.

Veiligheid

Subchronische en chronische toxiciteitsstudies laten zien dat ginkgo-extract zeer veilig is (de LD50, de lethale dosis voor 50% van de proefdieren was meer dan 9600 mg/kg). In 98% van de (humane) klinische studies is ginkgo-extract goed tot zeer goed verdragen. Eventuele bijwerkingen zijn mild, voorbijgaand en reversibel; in enkele gevallen treden maagdarmklachten, duizeligheid of hoofdpijn op. Er zijn geen aanwijzingen dat ginkgo-extract op zichzelf spontane bloedingen veroorzaakt.

 

Literatuur

1. Blumenthal M. Ginkgo biloba. Clinical overview. The ABC Clinical Guide to Herbs. American Botanical Council, 2003.

2. Zhang HF et al. An overview of systematic reviews of Ginkgo biloba extracts for mild cognitive impairment and dementia. Front Aging Neurosci. 2016;8:276.

3. Hashiguchi M et al. Meta-analysis of the efficacy and safety of Ginkgo biloba extract for the treatment of dementia. J Pharm Health Care Sci. 2015;1:14.

4. Brondino N et al. A systematic review and meta-analysis of Ginkgo biloba in neuropsychiatric disorders: from ancient tradition to modern-day medicine. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:915691.

5. Conrad GD. Is Ginkgo biloba and/or a multivitamin-multimineral supplement a therapeutic option for Parkinson's disease? A case report. Glob Adv Health Med. 2014;3(4):43-4.

6. Tian J et al. Ginkgo biloba extract in vascular protection: molecular mechanisms and clinical applications. Curr Vasc Pharmacol. 2017 Jul 12.

7. Mahmoudian-Sani MR et al. Ginkgo biloba in the treatment of tinnitus: An updated literature review. Int Tinnitus J. 2017;21(1):58-62.

8. Krauss P et al. Therapeutic value of Ginkgo biloba extract EGb 761® in an animal model (meriones unguiculatus) for noise trauma induced hearing loss and tinnitus. PLoS One. 2016;11(6):e0157574.

9. Li Y et al. Ginkgolide A ameliorates LPS-induced inflammatory responses in vitro and in vivo. Int J Mol Sci. 2017;18(4).

10. Shakibaei F et al. Ginkgo biloba in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. A randomized, placebo-controlled, trial. Complement Ther Clin Pract. 2015;21(2):61-7.

11. Szczurko O. Ginkgo biloba for the treatment of vitiligo vulgaris: an open label pilot clinical trial. Thesis, Deparment of pharmaceutical Sciences, University of Toronto, 2010.

12. Singh V et al. Review and meta-analysis of usage of ginkgo as an adjunct therapy in chronic schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2010;13(2):257-71.

13. Woelk H et al. Ginkgo biloba special extract EGb 761 in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Psychiatr Res. 2007;41(6):472-80.

14. Kleijnen J et al. Ginkgo biloba for cerebral insufficiency. Br J Clin Pharmacol. 1992;34(4):352-358.

15. Jang CH et al. Effect of Ginkgo biloba extract on endotoxin-induced labyrinthitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75(7):905-9.

16. Huynh TP et al. Botanical compounds: effects on major eye diseases. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:549174.

17. Cybulska-Heinrich AK et al. Ginkgo biloba: an adjuvant therapy for progressive normal and high tension glaucoma. Mol Vis. 2012;18:390-402.

18. Singh SK et al. Ginkgo biloba as an alternative medicine in the treatment of anxiety in dementia and other psychiatric disorders. Curr Drug Metab. 2017;18(2):112-119.

Terug