Mogelijk gemaakt door:

Antidepressieve en anxiolytische effecten van saffraan bij tieners

03-10-2018

Het is inmiddels wel bekend dat saffraan antidepressieve en anxiolytische effecten heeft bij volwassenen met een milde tot matige depressie. Dit is het eerste onderzoek naar de stemmingsgerelateerde effecten bij tieners. In een 8 weken durende, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie onder 68 Australische jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar met milde tot matige angstsymptomen  of depressieve klachten, werd gekeken naar het effect van saffraan op de gemoedstoestand. De deelnemers kregen een placebo of saffraan-extract (Affron, twee keer daags 14 mg). De uitkomst werd gemeten via jeugd- en ouderversies van de Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS). Op basis van verslagen van de jongeren zelf was saffraan geassocieerd met grote verbeteringen in de algemene internaliserende symptomen zoals verlatingsangst, sociale fobie en depressie. De totale internalisatiescores daalde met een gemiddelde van 33% vergeleken met 17% in de placebogroep. Deze gunstige effecten werden echter niet in alle gevallen bevestigd door de ouders. Toediening van een gestandaardiseerd saffraan-extract (Affron, 28 mg) gedurende 8 weken verbeterde de angst en de depressiviteit bij deze jongeren dus met name vanuit het perspectief van de adolescent. 

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29510352

Meer lezen over de gezondheidseffecten van saffraan?
In het artikel Saffraan, het rode goud wordt uitgebreid ingegaan op de inhoudsstoffen en gezondheidseffecten van saffraan. 

Terug