Mogelijk gemaakt door:

Postbiotica (gistfermentaat)

Een postbioticum is een preparaat van niet-levende microbiële cellen (bacteriën, gisten) of celcomponenten, met of zonder metabolieten, dat gezondheidsbevorderende effecten heeft bij de gastheer. Onderzoek naar postbiotica staat nog in de kinderschoenen. Er is inmiddels toenemend bewijs dat postbiotica de gezondheid ondersteunen door het immuunsysteem te reguleren en te versterken, de weerstand tegen infecties te verhogen, de darmgezondheid te bevorderen en intestinale dysbiose (ongunstige samenstelling van het darmmicrobioom) en intestinale hyperpermeabiliteit (te sterke doorlaatbaarheid van de darmwand) tegen te gaan. Ook bevatten postbiotica veel antioxidanten.

De effecten van een postbioticum zijn stamspecifiek, net als bij probiotica. Het gestandaardiseerde en gepatenteerde preparaat (EpiCor) van een specifieke stam van de eencellige gist Saccharomyces-cerevisiae, aangeduid als gedroogd gistfermentaat, voldoet aan alle eisen die aan een postbioticum worden gesteld (zie kwaliteitsaspecten). Het preparaat met niet-levende gistcellen en metabolieten bevat onder meer eiwitten, peptiden, antioxidanten, B-vitamines, mineralen, vetzuren, polyfenolen (waaronder resveratrol), fosfolipiden, organische zuren, oplosbare en onoplosbare vezels, nucleotiden, sterolen, polysachariden (bèta-1,3/1,6-glucanen) en mannanen (polymeren van mannose) in een unieke, constante samenstelling.

Voordelen van postbiotica:

 • Postbiotica zijn stabiel, gemakkelijk (ongekoeld) te bewaren en lang houdbaar;
 • Postbiotica met metabolieten leveren gegarandeerde hoeveelheden gunstige stofwisselingsproducten die direct beschikbaar zijn;
 • Omdat postbiotica geen levende micro-organismen bevatten zijn ze in de regel veiliger dan probiotica voor baby's, ouderen en mensen met ernstige immuundeficiëntie en/of ernstige intestinale hyperpermeabiliteit;
 • Postbiotica hebben geen noemenswaardige bijwerkingen;
 • Een postbioticum kan al effectief zijn in een relatief lage dosis.

Kwaliteitsaspecten

Het ISAPP (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) heeft criteria vastgesteld waaraan een postbioticum moet voldoen:

 • Er wordt gebruikgemaakt van een specifieke (bacterie- of gist)stam;
 • De productiemethode is uitgebreid beschreven;
 • De exacte samenstelling van het preparaat is bekend;
 • De veiligheid van het preparaat is onomstreden;
 • De micro-organismen zijn volledig geïnactiveerd;
 • Gezondheidseffecten zijn in preklinische en humane studies aangetoond.

Indicaties

 • Verbeteren algemeen welzijn;
 • Preventie (virale) luchtweginfecties zoals griep en verkoudheid;
 • Hooikoorts;
 • Constipatie;
 • Dysbiose, intestinale hyperpermeabiliteit;
 • Oxidatieve stress, ontstekingen;
 • Hittestress.

Contra-indicaties

Niet bekend.

Gebruiksadviezen

De standaarddosis van het gedroogde gistfermentaat is 500 mg per dag.

Interactie

Niet bekend.

Veiligheid

Fermentatieproducten van S. cerevisiae worden al honderden jaren geconsumeerd en staan bekend als zeer veilige voedingsmiddelen/medicinale preparaten. Gedroogd gistfermentaat (EpiCor) is beslist veilig om (langdurig) te gebruiken en heeft de Amerikaanse GRAS-status (Generally Recognized as Safe). De NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) van het gistfermentaat is 800 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, vastgesteld in een toxiciteitsstudie met de duur van een jaar, terwijl de normale dagdosis slechts 500 mg is. Het gistfermentaat kan de bloeddruk iets verlagen. In een humane studie leidde suppletie met gistfermentaat (500 mg/dag gedurende 12 weken) tot significante daling van de systolische (-4 mmHg) en diastolische (-3 mmHg) bloeddruk.

Literatuur

 1. Salminen S et al. The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021;18(9):649-67.
 2. Zółkiewicz J et al. Postbiotics - a step beyond pre- and probiotics. Nutrients. 2020;12:2189.
 3. Anderson RC. Are postbiotics the long sought-after solution for a leaky gut? J Nutr. 2019;149(11):1873-74.
 4. Mayorgas A et al. Microbial metabolites, postbiotics, and intestinal epithelial function. Mol Nutr Food Res. 2021;65(5):e2000188.
 5. Akatsu H. Exploring the effect of probiotics, prebiotics, and postbiotics in strengthening immune activity in the elderly. Vaccines (Basel). 2021;9(2):136.
 6. Moyad MA. Brewer's/baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) and preventive medicine: part I. Urol Nurs. 2007;27(6):560-1.
 7. Schauss AG et al. Safety evaluation of a proprietary food-grade, dried fermentate preparation of Saccharomyces cerevisiae. Intl J Toxicol. 2012;31:34-45.
 8. Moyad MA et al. Immunogenic yeast-based fermentate for cold/flu-like symptoms in nonvaccinated individuals. J Altern Complement Med. 2010;16(2):213-8.
 9. Moyad MA et al. Effects of a modified yeast supplement on cold/flu symptoms. Urol Nurs. 2008;28(1):50-5.
 10. Moyad MA et al. Immunogenic yeast-based fermentation product reduces allergic rhinitis-induced nasal congestion: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. Adv Ther. 2009;26(8):795-804.
 11. Jensen GS et al. A double-blind placebo-controlled, randomized pilot study: consumption of a high-metabolite immunogen from yeast culture has beneficial effects on erythrocyte health and mucosal immune protection in healthy subjects. Open Nutr J 2008;2:68-75.
 12. Pinheiro I et al. A yeast fermentate improves gastrointestinal discomfort and constipation by modulation of the gut microbiome: results from a randomized double-blind placebo-controlled pilot trial. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):441.
 13. Jensen GS et al. Antioxidant bioavailability and rapid immune-modulating effects after consumption of a single acute dose of a high-metabolite yeast immunogen: results of a placebo-controlled double-blinded crossover pilot study. J Med Food. 2011;14(9):1002-10.
 14. Evans M et al. A dried yeast fermentate prevents and reduces inflammation in two separate experimental immune models. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:973041.
 15. Ducray HA et al. Yeast fermentate prebiotic improves intestinal barrier integrity during heat stress by modulation of the gut microbiota in rats. J Appl Microbiol. 2019;127(4):1192-206.
 16. Ducray HA el al. Mitigation of heat stress-related complications by a yeast fermentate product. J Therm Biol. 2016;60:26-32.
Terug