Mogelijk gemaakt door:

L-Arginine

L-arginine is een semi-essentieel of conditioneel essentieel aminozuur. Volwassenen kunnen arginine zelf maken uit de aminozuren ornithine, glutamine, glutamaat en proline; desondanks draagt de hoeveelheid arginine in voeding aanzienlijk bij aan de totale argininevoorziening. Voor kinderen en jongeren is arginine een essentieel aminozuur omdat de biosynthese nog te laag is. Onder verschillende omstandigheden kan de biosynthese van arginine bij volwassenen ook onvoldoende zijn om in de behoefte te voorzien; in dergelijke gevallen komt suppletie met arginine de gezondheid ten goede.

Arginine is een uitermate belangrijk aminozuur voor de gezondheid en heeft uiteenlopende functies in het hele lichaam. Het aminozuur wordt ingebouwd in eiwitten, kan worden omgezet in andere aminozuren (zoals ornithine, proline) en speelt een belangrijke rol in de ureumcyclus. De ureumcyclus betreft de vorming van ureum uit koolstofdioxide en ammoniak (NH3) zodat overtollig stikstof kan worden uitgescheiden met de urine; ammoniak wordt gevormd bij de afbraak van eiwitten.

Arginine is de enige voorloperstof van stikstofmonoxide (NO), een sleutelmolecuul dat onder meer van belang is voor vaatverwijding, weefseldoorbloeding, bloeddruk en het goed functioneren van hart, longen, nieren, immuunsysteem, hormoonstelsel (waaronder bijnieren en hypofyse) en zenuwstelsel. Bovendien is arginine voorloperstof van creatine (belangrijk voor spierfunctie en uithoudingsvermogen) en polyamines (belangrijk voor onder meer celdeling en celdifferentiatie). Suppletie met arginine ondersteunt het immuunsysteem en bevordert het herstel na ziekte. Tevens draagt arginine bij aan een goede hormoonhuishouding en een gezonde seksuele vitaliteit. Bij lichamelijke inspanning helpt arginine de prestaties te verbeteren, mede door de gunstige invloed op longen, hart, bloedvaten, hormoonstelsel, zenuwstelsel en spieren. Een goede argininevoorziening draagt bij aan het remmen van verouderingsprocessen.

Suppletie met arginine leidt mogelijk tot de beste resultaten bij mensen bij wie de spiegel van ADMA (asymmetrisch dimethylarginine) verhoogd is. ADMA is een stofwisselingsproduct dat de enzymatische omzetting van arginine in NO (competitief) remt. Verhoging van de argininespiegel compenseert de competitieve remming door ADMA en zorgt voor verbetering/normalisering van de NO-synthese. Verhoging van de ADMA-spiegel is onder meer waargenomen bij een verhoogde cholesterol-, triglyceriden- en/of homocysteïnespiegel, bij hypertensie, hartfalen, preeclampsie, perifere arteriële ziekte, de ziekte van Raynaud, atherosclerose, kransvatziekte, angina pectoris, nierfalen, leverfalen, diabetes mellitus, SLE, reuma, de ziekte van Bechterew, hypothyroïdie en sikkelcelziekte.

Bronnen

Noten, zaden, cacao, vlees, vis, gevogelte, zuivel, eieren, soja

Indicaties

 • Operatie, trauma
 • Brandwonden, doorligwonden
 • (Preventie) hart- en vaatziekten
 • Ziekte van Raynaud
 • Versterking immuunsysteem (onder meer bij hiv/aids, tuberculose, malaria)
 • Lekkende darm
 • Sport
 • Impotentie, onvruchtbaarheid
 • PCOS (polycysteus ovariumsyndroom)
 • Veroudering
 • Dementie
 • Angst/stress (in combinatie met lysine)
 • Maagzweer, zuurbranden
 • Interstitiële cystitis
 • Diabetes mellitus, metabool syndroom
 • Obesitas
 • Levercirrose
 • Sikkelcelziekte

Contra-indicaties

 • Zwangerschap en het geven van borstvoeding (vanwege het ontbreken van veiligheidsgegevens)
 • Actieve herpesinfectie
 • Ernstige lever- en nierziekten
 • Kanker

Gebruiksadviezen

 • Algemene adviesdosering: 0,5-20 gram/dag (of 0,1 gram/kg/dag) buiten de maaltijd (minimaal een half uur voor, of twee uur na het eten) met ruim water innemen.
 • Perifere arteriële ziekte: 7-20 gram/dag
 • Hartfalen: 5-15 gram/dag
 • Angina pectoris: 7 gram/dag
 • Hypertensie: 4-20 gram/dag
 • Preeclampsie (ook preventie): 3-20 gram/dag (alleen onder medische supervisie)
 • Hartritmestoornissen: 4 gram/dag (bij voorekeur in combinatie met taurine, 10 gram/dag)
 • Sport: 3 gram/dag
 • Angst: 3 gram/dag (+ 3 gram lysine op een ander tijdstip van de dag)
 • Remming veroudering: 5 gram/dag

Interactie

 • L-arginine kan de effecten van antihypertensiva (waaronder ACE-remmers, kaliumsparende diuretica, angiotensine antagonisten) op de bloeddruk en kaliumspiegel versterken. Professionele monitoring is belangrijk.
 • L-Arginine kan de niertoxiciteit van cefalosporine verlagen door verhoging van de synthese van het vaatverwijdende NO (stikstofoxide).
 • L-arginine ondersteunt de werking van de fosfodiësteraseremmer sildenafil.
 • De werking van theofylline en aminofylline wordt ondersteunt door suppletie met L-arginine. Goede monitoring is belangrijk.
 • L-arginine kan de werking van antidiabetica ondersteunen. Diabetici die L-arginine gebruiken, dienen de bloedglucosespiegel goed te monitoren.
 • De combinatie van L-arginine en L-lysine kan helpen bij innerlijke onrust en een zenuwachtig gevoel. Het aminozuur L-lysine gebruikt hetzelfde transportsysteem voor opname als L-arginine. Bij suppletie met beide aminozuren dienen ze los van elkaar te worden ingenomen.
 • Omega-3 vetzuren versterkt het gunstige effect van L-arginine op het zelfherstellend vermogen van huid en andere bindweefsels.
 • L-arginine ondersteunt de werking van ibuprofen bij migraine.
 • Bij gebruik van (transdermale) nitraten tegen angina pectoris gaat L-arginine mogelijk tolerantie (afname effect nitraten) tegen. Daarnaast kan L-arginine een aanvullend effect hebben op het effect van nitraten.
 • Het is theoretisch mogelijk kunnen dat L-arginine de werking van anticoagulantia en plaatjesremmers versterkt. Wees terughoudend met het gebruik van L-arginine.
 • L-arginine beschermt mogelijk tegen toxische effecten van aluminium (preklinisch onderzoek).

Veiligheid

Arginine is veilig in de aangegeven doseringen. De OSL ('observed safe level' bij langdurig gebruik) bedraagt 20 gram per dag. De NOAEL (no observed adverse effect level), de dosering waarbij geen significante bijwerkingen zijn waargenomen, is hoger dan 45 gram per dag.

Literatuur

1. Wu G et al. Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease. Amino Acids. 2009;37(1):153-68.

2. L-arginine. Monograph. Altern Med Rev. 2005;10(2):139-48.

3. Willeit P et al. Asymmetric dimethylarginine and cardiovascular risk: systematic review and meta-analysis of 22 prospective studies. J Am Heart Assoc. 2015;4(6):e001833.

4. Popovic PJ et al. Arginine and immunity. J Nutr. 2007;137(6 Suppl 2):1681S-1686S.

5. Gad MZ. Anti-aging effects of L-arginine. J Adv Res. 2010;1:169-177.

6. McKnight JR et al. Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for human health. Amino Acids. 2010;39(2):349-57.

7. Rembold CM et al. Oral L-arginine can reverse digital necrosis in Raynaud's phenomenon. Mol Cell Biochem. 2003;244(1-2):139-41.

8. Hess S et al. Decreased serum L-arginine and L-citrulline levels in major depression. Psychopharmacology (Berl). 2017;234(21):3241-3247.

9. Virarkar M et al. L-arginine and nitric oxide in CNS function and neurodegenerative diseases. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(11):1157-67.

Terug