Mogelijk gemaakt door:

Vitamine K2 voor betere hart- en vaatgezondheid na niertransplantatie

08-02-2023

Na een succesvolle niertransplantatie is het risico op overlijden helaas nog verhoogd, omdat deze mensen relatief vaak lijden aan vaatverkalking en vaatstijfheid. Opmerkelijk is dat een vitamine K-tekort ook vaker dan gemiddeld voorkomt bij deze mensen. Uit een recent verschenen Nederlandse studie blijkt dat vitamine K2-suppletie bij niertransplantatiepatiënten met een vitamine K-tekort toename van vaatstijfheid kan remmen.

Studieopzet
Aan de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie namen 40 mensen deel met een niertransplantatie in de voorgeschiedenis en een vitamine K-deficiëntie bij aanvang van de studie (bepaald op basis van de serumconcentratie niet-gecarboxyleerd matrix-GLA-proteïne [uMGP]). Gedurende 12 weken kreeg de helft van de deelnemers dagelijks 360 mcg vitamine K2 (menachinon-7 [MK-7], Vitals). MK-7 is een zeer goed opneembare en stabiele vorm van vitamine K2, met de hoogste biologische beschikbaarheid vergeleken met vitamine K1 en andere vormen van vitamine K2 waaronder MK-4, -6 en -9. Aan de start en het einde van de studie werd de pulse wave velocity (PWV; een parameter voor arteriële stijfheid) bepaald, welke toeneemt naarmate de vaatwand minder elastisch is.

Resultaten
Na 12 weken was de PWV in de vitamine K2-groep met 0,4% afgenomen ten opzichte van de uitgangsmeting. In de placebogroep daarentegen nam de PWV toe met 3,4%. Suppletie met vitamine K2 had, zoals verwacht, ook effect op de uMGP-concentratie; deze nam significant af met 33,9% terwijl deze in de placebogroep toenam met 2,4%. Er werd geen effect van vitamine K2-suppletie gezien op calcificatie van de vaatwand, wat mogelijk wordt verklaard door het feit dat de deelnemers al gevorderde calcificatie hadden sinds hun niertransplantatie 5-15 jaar ervoor.

Conclusie
Suppletie van vitamine K2 remt toename van arteriële stijfheid na niertransplantatie. Dit effect staat mogelijk los van de neiging tot verhoogde calciumafzetting in de bloedvaten. De resultaten van deze klinische studie vormen een basis voor langdurigere interventiestudies met vitamine K2-suppletie bij niertransplantatiepatiënten.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36695702/

Terug