Mogelijk gemaakt door:

Vitamine D3 bij IBS-patiënten

18-01-2016

Vitamine D3 kan mogelijk de kwaliteit van leven verhogen bij IBS-patiënten

Onderzoekers van de universiteit van Sheffield constateerden dat een vitamine D-deficiëntie veel voorkomt bij mensen met IBS (prikkelbaar darm syndroom), en dat dit mogelijk verband houdt met een verminderde kwaliteit van leven. Zij onderzochten of suppletie met vitamine D een gunstig effect zou kunnen hebben bij IBS.

15% van de Westerse bevolking lijdt aan deze chronische en pijnlijke aandoening. Deze aandoening heeft een grote invloed op hun leven. De rol van vitamine D-suppletie bij gastro-intestinale aandoeningen wordt in verschillende onderzoeken ondersteund. Er is echter nog niet veel onderzoek gedaan met vitamine D-suppletie bij IBS.

In een kleinschalige pilotstudie wilden deze Britse onderzoekers nagaan of er een positief effect zou kunnen zijn van suppletie met vitamine D bij IBS, en of vervolgonderzoek op dit gebied in groter opgezette klinische studies gerechtvaardigd zou zijn.

Onderzoeksresultaten van de 51 deelnemers aan de studie lieten zien dat  er bij maar liefst 82% van de onderzochte patiënten met verschillende symptomen van prikkelbaar darm syndroom een tekort bestond aan vitamine D (serumspiegel <50 nmol/l). Ook lieten onderzoeksresultaten bij aanvang van de studie een significante relatie zien tussen de serumwaarde van vitamine D en de kwaliteit van leven.

De deelnemers kregen ofwel alleen een vitamine D-supplement (met 3000 ie [75 mcg] vitamine D3 per dag), ofwel een vitamine D-supplement met een probioticum ofwel een placebo. Na de looptijd van 12 weken was de serumspiegel van 90% van de deelnemers die vitamine D kregen, gestegen tot boven de 50 nmol/l. Er werd ook een verbetering gezien van de symptomen en de kwaliteit van leven, maar deze verbetering bleek nog niet statistisch significant. Dat lag volgens de onderzoekers mogelijk aan de korte duur van de studie en het geringe aantal deelnemers. Ze pleiten voor het opzetten van grotere studies om de werking van vitamine D3 bij IBS verder in kaart te brengen.

Wel is in deze studie duidelijk vastgesteld dat een vitamine D-tekort bij deze populatie veel voorkomt. Volgens de onderzoekers zou het daarom zinvol zijn voor mensen met IBS om hun vitamine D-serumwaarde te laten bepalen en een vitamine D-supplement te nemen.

Referentie:
Dr Bernard Corfe; Vitamin D associates with improved quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. BMJ Open Gastroenterol. 2015; 2(1): e000052. Published online 2015 Dec 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691664/

 

Terug