Mogelijk gemaakt door:

Vitamine D zeer veelbelovend bij COVID-19

04-11-2020

Vitamine D lijkt een belangrijke rol te spelen bij de ernst en het beloop van COVID-19. Veelal blijkt er een vitamine D-tekort te bestaan bij COVID-19-patiënten die opgenomen worden op intensivecareafdelingen. Om deze reden zetten Spaanse onderzoekers een studie op, waarbij men keek naar de invloed van vitamine D-suppletie op het aantal ic-opnamen en het sterftecijfer bij patiënten met COVID-19. De resultaten bleken veelbelovend.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een parallel, gerandomiseerd, open-label, dubbelblind, klinisch onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 76 personen met COVID-19 bij wie tevens sprake was van een acute luchtweginfectie. Allen waren opgenomen in het Reine Sofia Universitair ziekenhuis in Cordoba. De gehele onderzoeksgroep kreeg de in het ziekenhuis beschikbare standaardbehandeling bij COVID-19, bestaande uit een combinatie van hydroxychloroquine en azitromycine (antibioticum). Bij patiënten met een longontsteking werd aanvullend een breedspectrum antibioticum ingezet. Een groep van 50 patiënten kreeg, naast deze standaardbehandeling, een hoge orale dosis vitamine D in de vorm van calcidiol. Op de eerste dag van de behandeling kreeg men 532 mcg calcidiol. Op dag 3 en 7 van de opname kreeg men de helft van deze dosering. Daarna werd deze dosering wekelijks herhaald tot men uit het ziekenhuis werd ontslagen of opgenomen werd op de ic.

De onderzoekers gebruikten vitamine D in de vorm van calcidiol, ook wel 25-hydroxyvitamine D of 25-OHD genoemd. Calcidiol is in de lever omgezette calciferol. Calciferol is de vitamine D die wij kennen uit supplementen en voeding en die door de mens aangemaakt wordt in de huid onder invloed van ultraviolet licht. Calcidiol komt het meest voor in de bloedcirculatie en wordt daarom doorgaans gebruikt als indicator voor het meten van de vitamine D-status. Door calcidiol te gebruiken, omzeilden de onderzoekers de omzettingsstap in de lever waardoor zij de calcidiol-spiegel sneller konden laten stijgen dan bij gebruik van vitamine D in de vorm van calciferol. De werking was hierdoor effectiever.

Resultaten
Van de groep die behandeld werd met vitamine D, werd slechts één patiënt opgenomen op de ic. Geen enkele patiënt uit deze groep overleed en iedereen verliet het ziekenhuis zonder complicaties. Van de groep die alleen de standaardbehandeling kreeg, moest daarentegen maar liefst de helft worden opgenomen op de ic. Twee personen uit deze groep overleden.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat door toediening van hoge doseringen vitamine D (calcidiol), het aantal intensivecareopnamen significant daalde en er minder mensen overleden. Vitamine D lijkt hiermee een positief effect te hebben op de ernst en het beloop van COVID-19. De onderzoekers geven aan dat meer onderzoek nodig is, maar dat de resultaten zeer veelbelovend zijn.

Referentie
Entrenas Castillo M et al. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct; 203: 105751.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

 

Terug