Mogelijk gemaakt door:

Vijgcactus- en olijfbladextract effectief bij maag- en darmklachten

16-07-2021

Maag- en darmklachten zijn een veelvoorkomend verschijnsel in onze huidige maatschappij. Ze kunnen gepaard gaan met allerlei symptomen zoals buikpijn, een vol gevoel, misselijkheid en constipatie. Gastro-oesofageale refluxziekte (GORD) is een van de meest voorkomende oorzaken van maag- en darmklachten. Hierbij vloeit zure maaginhoud terug naar de slokdarm en geeft klachten als brandend maagzuur en zure oprispingen. Uit recent Italiaans onderzoek blijkt dat mensen met deze klachten veel baat kunnen hebben bij suppletie met een combinatie van vijgcactus- en olijfbladextract (mucosave). 

Opzet van de studie 
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 100 gezonde personen met maag- en darmklachten. 60 personen kregen gedurende 8 weken dagelijks capsules met in totaal 130 mg vijgcactus- en 90 mg olijfbladextract. De capsules werden na de avondmaaltijd ingenomen. De resterende 40 deelnemers kregen een placebo. Om de effecten van de behandeling te evalueren, werd de deelnemers gevraagd een dagboek bij te houden en diverse gevalideerde vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten hadden betrekking op de ernst van de maag- en darmklachten en het effect hiervan op de kwaliteit van leven. De vragenlijsten werden ingevuld bij aanvang van de studie, na 4 weken suppletie en na afloop van het onderzoek.  

Resultaten 
Na 4 weken suppletie met het vijgcactus- en olijfbladextract, bleken alle symptomen, waaronder zuurbranden, oprispingen, buikpijn, winderigheid en constipatie, significant afgenomen. Deze positieve effecten werden na 8 weken nog steeds waargenomen. Het algemeen welbevinden bleek zelfs vanaf de eerste dag dat het supplement gebruikt werd, significant toe te nemen.

Conclusie 
De onderzoekers suggereren dat klachten die samenhangen met het terugvloeien van zure maaginhoud in de slokdarm, significant kunnen verbeteren met een supplement met vijgcactus- en olijfbladextract. Tevens geven zij aan dat er een positieve werking is bij andere maag- en darmklachten zoals buikpijn en winderigheid, en een gunstige invloed op de kwaliteit van leven.  Deze positieve effecten  maken de combinatie van vijgcactus- en olijfbladextract tot een veelbelovend fytotherapeuticum bij maag- en darmklachten.

 

Terug