Mogelijk gemaakt door:

Verbeteren vitamine E-status prematuur

27-06-2016

Verbeteren vitamine E-status prematuur mogelijk via borstvoeding

Te vroeg geboren kinderen hebben meer kans op een vitamine E-tekort en daarmee samenhangende complicaties. Echter, er zijn al jaren twijfels over de veiligheid van directe vitamine-E suppletie aan prematuren. Een andere, nog onvoldoende onderzochte mogelijkheid, is vitamine E-suppletie via de moeder. Een Braziliaanse (pilot)studie laat zien dat een eenmalige dosis van 400 ie α-tocoferol, ingenomen door de moeder na de bevalling, leidt tot verhoging van het vitamine E-gehalte in colostrum en de eerste borstvoeding daarna. De onderzoekers denken dat vitamine E-suppletie via borstvoeding een geschikte manier is om prematuren tegen een vitamine E-tekort te beschermen.

Ook baby’s, die à term geboren zijn, kunnen profiteren van vitamine E-verrijkte borstvoeding, maar met name prematuren hebben een erg lage vetreserve en reserves van vetoplosbare vitamines zoals vitamine E. Prematuren hebben meer kans op een vitamine E-tekort en daardoor meer kans op bloedarmoede, infecties en andere complicaties van vroeggeboorte zoals trombose, (hersen)bloeding, prematuren retinopathie (een netvliesafwijking die tot blindheid kan leiden)en bronchopulmonale dysplasie (abnormale ontwikkeling van longweefsel met afname van de longfunctie).

In de klinische studie kregen 89 vrouwen binnen twee dagen na de vroegtijdige bevalling een eenmalige dosis van 400 ie α-tocoferylacetaat of placebo. Geen van de vrouwen had zelf een vitamine E-tekort. Vierentwintig uur na inname van het vitamine E-supplement nam het vitamine E-gehalte in borstvoeding (colostrum) toe met 60%, terwijl deze in de controlegroep gelijk bleef. Na 7 dagen was het vitamine E-gehalte in moedermelk nog 35% hoger dan in de placebogroep, na 30 dagen was het vitamine E-gehalte gedaald naar hetzelfde niveau als in de placebogroep. De wetenschappers willen verder onderzoeken wat de optimale (dagelijkse) dosis vitamine E is voor lacterende moeders, zodat prematuren op een veilige manier een betere vitamine E-status krijgen. De hoeveelheid vitamine E die vrouwen, die borstvoeding geven, in elk geval dagelijks nodig hebben, bedraagt circa 11-17 mg/dag (16,4-25,4 ie/dag). De veilige bovengrens van inname (tolerable upper intake level) voor vitamine E voor vrouwen, die zwanger zijn of borstvoeding geven, is vastgesteld op 270-300 mg/dag (circa 400 ie per dag).

Referenties
Pires Medeiros JF et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115(8):1424-30.

Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergie. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, 2006;249.

Terug