Mogelijk gemaakt door:

Ubiquinol verbetert spierkracht en uithoudingsvermogen

04-10-2023

Uit onderzoek is gebleken dat co-enzym Q10 een gunstig effect heeft op sportprestaties. Het gaat oxidatieve stress en ontstekingsreacties uitgelokt door fysieke inspanning tegen en vermindert daarmee de kans op spierschade. Een recente studie met ubiquinol bevestigt eerdere bevindingen en toont aan dat suppletie met ubiquinol fysieke prestaties verbetert en spierschade kan voorkomen na intensieve inspanning bij goed getrainde personen.

Studieopzet
In een placebogecontroleerde dubbelblinde studie werden 100 brandweermannen uit Granada (Spanje) geïncludeerd. De ene helft kreeg gedurende twee weken tweemaal daags 100 mg ubiquinol en de andere helft een placebo. Een week voor de start van de studie en na twee weken suppleren ondergingen de deelnemers een fysieke test. Tevens werden bloedmonsters afgenomen op verschillende tijdstippen.

Resultaten
De karakteristieken van de deelnemers verschilden niet tussen beide groepen. De gemiddelde leeftijd was 38 jaar, en de gemiddelde BMI van de deelnemers bedroeg 25. In de groep die ubiquinol kreeg, presteerden de brandweermannen beter voor wat betreft aantal herhalingen en spierkracht. Waarden van creatinekinase, troponine type 1 en 2, en myoglobine (markers voor de mate van spierschade) waren significant lager in de groep die ubiquinol kreeg ten opzichte van placebo.

Conclusie
De resultaten van deze studie tonen de gunstige effecten van ubiquinol aan bij fysieke activiteit. Kortdurende suppletie met ubiquinol in een dosering van 200 mg per dag had een positief effect op de spierkracht, het uithoudingsvermogen en ging spierschade tegen bij gezonde en fitte personen.

Referentie
Moreno-Fernandez J et al. Ubiquinol short-term supplementation prior to strenuous exercise improves physical performance and diminishes muscle damage. Antioxidants. 2023;12:1193

Terug