Mogelijk gemaakt door:

Ubiquinol en vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen met PCOS

01-10-2023

Ubiquinol verbetert effectiviteit vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen met PCOS
Vrouwen met PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom) die zwanger willen worden, moeten vaak vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Ubiquinol blijkt de kans van slagen van een vruchtbaarheidsbehandeling te vergroten bij vrouwen met PCOS bij wie eerdere pogingen niet slaagden.

Opzet van de studie
PCOS is een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid. De veiligste en meest gebruikte methode voor het opwekken van een eisprong is clomifeencitraat, een niet-hormonaal middel voor ovulatie-inductie dat de afgifte van LH (luteïniserend hormoon) en FHS (follikelstimulerend hormoon) stimuleert. Het opwekken van een eisprong met clomifeen bij vrouwen met PCOS als onderdeel van een vruchtbaarheidsbehandeling zorgt bij het merendeel van de vrouwen voor voldoende rijpe eicellen. Een deel van de vrouwen met PCOS (15-40%) reageert echter niet op behandeling met clomifeen. Het alternatief voor deze vrouwen, gonadotrofine-injecties, heeft grote nadelen ten opzichte van clomifeen. Naast dat het moet worden geïnjecteerd, moeten vrouwen ook veel vaker naar het ziekenhuis voor onderzoek en is het risico op ovarieel hyperstimulatiesyndroom en meerlingzwangerschappen aanzienlijk groter. Een gerandomiseerd onderzoek werd uitgevoerd naar het effect van het toevoegen van ubiquinol, de biologisch actieve vorm van co-enzym Q10, aan clomifeen bij clomifeen-resistente vrouwen met PCOS.

In totaal namen 148 vrouwen met PCOS in de vruchtbare leeftijd deel aan de studie. Groep A (n=75) kreeg clomifeencitraat in combinatie met ubiquinol (100 mg/dag), groep B (n=73) kreeg enkel gonadotrofine-injecties. Vrouwen die na één behandelcyclus niet zwanger bleken te zijn, konden in totaal nog twee cycli ondergaan. De primaire uitkomstmaten waren het percentage vrouwen met 1-3 rijpe follikels, dikte van het baarmoederslijmvlies en serumprogesteronconcentratie. Secundaire uitkomstmaten waren het aantal positieve zwangerschapstesten en het percentage klinisch bevestigde zwangerschappen in beide groepen na drie behandelcycli.

Resultaten
Het aantal vrouwen met rijpe follikels was vergelijkbaar in beide groepen, evenals het aantal vrouwen met een positieve zwangerschapstest en klinisch bevestigde zwangerschap. Het percentage meerlingzwangerschappen was 5,5% in groep B en 2,6% in groep A.

Conclusie
Toevoeging van 100 mg ubiquinol aan clomifeen bij clomifeen-resistente vrouwen verbetert de effectiviteit van de clomifeenbehandeling aanzienlijk en maakt deze even effectief als de veel belastender behandeling met gonadotrofinen.

Referentie
https://mefj.springeropen.com/articles/10.1186/s43043-021-00070-7

Terug