Mogelijk gemaakt door:

Silicium bevordert herstel botbreuken

29-04-2024

Silicium is een spoorelement dat belangrijk is voor onder andere de bindweefsels en de botten. In onderzoek is gekeken naar het effect van silicium in combinatie met vitamine D3 en vitamine K2 op het herstel van botbreuken. Het blijkt dat deze nutriënten een belangrijke rol kunnen spelen in het botgenezingsproces.

Silicium, vitamine D3 en vitamine K2
Er namen 50 volwassenen met traumatische werverfracturen deel aan het onderzoek. Alle deelnemers kregen pijnmedicatie en een korset om de rugwervels te stabiliseren. Daarnaast kreeg de interventiegroep twee maanden lang 28 mg silicium per dag (in de vorm van Mesoporosil, ook wel Triple A silicium genoemd of OSA-VC, een met vanilline gestabiliseerde vorm van orthosiliciumzuur) in combinatie met vitamine D3 en vitamine K2. De controlegroep kreeg dagelijks een placebo. Beide groepen waren vergelijkbaar wat betreft leeftijd, geslacht en de plek van de fractuur (ter hoogte van de nekwervels of lage rugwervels).

Minder botoedeem
Op een MRI-scan werd na twee maanden het herstel beoordeeld, onder andere aan de hand van de hoeveelheid botoedeem. In de siliciumgroep was het botoedeem op de MRI-scan vrijwel volledig verdwenen in tegenstelling tot de placebogroep. Dit wijst op genezing van het botweefsel. Hierdoor kon bij 84,62% van de siliciumgroep het korset eerder verwijderd worden. In de controlegroep was dit 15,38%. Deze studie toont aan dat twee maanden suppletie met silicium, vitamine D3 en vitamine K2 kan zorgen voor minder botoedeem. Meer onderzoek is uiteraard nodig om de bevindingen te bevestigen.

Referentie
Arpino L et al. Nutraceutical supplementation with a combination of bio-activated silicon, vitamin D3 and vitamin K2 in patients with “minor” vertebral fracture. Pharmanutrition and Functional Foods. 2023;8:48-53.

Terug