Mogelijk gemaakt door:

Saffraan verhoogt lichaamseigen melatonineproductie

09-01-2024

Suppletie met saffraan kan de slaapkwaliteit en de slaapduur aanzienlijk verbeteren en helpt bij het behouden van een positieve gemoedstoestand. Een recente dierstudie geeft inzicht in de wijze waarop saffraan kan bijdragen aan een gezonde nachtrust. Ratten die saffraan kregen toegediend via drinkwater, vertoonden een significante stijging van de melatonineconcentratie in het bloed.

Tryptofaan, melatonine en kynurenine
Melatonine is een hormoon dat onder andere belangrijk is bij de regulatie van het slaap-waakritme. De aanmaak van melatonine in de pijnappelklier begint met de omzetting van tryptofaan in 5-hydroxytryptofaan. Dit wordt vervolgens omgezet in serotonine. Serotonine is de voorloperstof van melatonine.

Slechts 1% is beschikbaar voor de productie van melatonine. Het merendeel van de in het lichaam aanwezige tryptofaan (95%) wordt omgezet in kynurenine. Toename van ontstekingsbevorderende cytokines en cortisol in het lichaam verhoogt deze kynurenine-synthese, waardoor er minder tryptofaan beschikbaar is voor de productie van melatonine.

De rattenstudie
De ratten kregen dagelijks een uur voor hun rustperiode water met saffraanextract (Affron) erin opgelost. De controlegroep kreeg water zonder saffraan. Na 7 dagen werd bij de ratten bloed afgenomen voor bepalingen van onder meer serumconcentraties van tryptofaan, melatonine en kynurenine. Uit de pijnappelklier en de lever van alle ratten werd RNA (ribonucleïnezuur) geïsoleerd om de mate van expressie te meten van enzymen die zijn betrokken bij de omzetting van tryptofaan in kynurenine. Tevens werd gekeken naar de expressie van antioxidantenzymen.

Effecten van saffraan
Suppletie met saffraanextract verhoogde de serumconcentratie van melatonine significant. Daarbij daalde de serumconcentratie van kynurenine significant, terwijl de serumconcentratie van tryptofaan niet veranderde. Daarnaast werd er bij de ratten die saffraan hadden gekregen een hoger testosteronniveau en een gunstiger bloedlipidenprofiel (lager LDL- en hoger HDL-cholesterol) geconstateerd. Tevens namen de onderzoekers een afname waar van de expressie van enzymen die nodig zijn voor de omzetting van tyrptofaan in kynurenine. Dit correspondeert met de geobserveerde afname van kynurenine. De expressie van antioxidantenzymen was juist toegenomen.

Deze studie laat zien dat suppletie met saffraan tot een significante toename van de melatonineproductie kan leiden in ratten. Dit onderzoek geeft voor het eerst duidelijk inzicht in het werkingsmechanisme van saffraan.

Referentie
De la Fuente Muñoz M et al. Effects of supplementation with the standardized extract of saffron (affron®) on the kynurenine pathway and melatonin synthesis in rats. Antioxidants. 2023;12:1619. 

Terug