Mogelijk gemaakt door:

Studie: saffraan opnieuw effectief bevonden bij slaapproblemen

12-11-2021

Uit eerder onderzoek bleek dat een gestandaardiseerd saffraanextract de slaapkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren. Een Australische studie onderzocht het effect van suppletie met een gestandaardiseerd saffraanextract bij volwassenen met slaapklachten opnieuw. Dit keer ging het om een grotere onderzoeksgroep en werden er verschillende doseringen gebruikt.

Opzet van de studie
Het onderzoek werd opgezet als een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De onderzoeksgroep bestond uit 120 gezonde volwassenen met slaapproblemen. Gedurende 28 dagen kregen de deelnemers, 1 uur voor het slapengaan, 14 mg dan wel 28 mg van een gestandaardiseerd saffraanextract of een placebo. Het saffraanextract was gestandaardiseerd op 3,5% Lepticrosalides (Affron). De resultaten werden beoordeeld aan de hand van verschillende door de deelnemers in te vullen gevalideerde vragenlijsten, zoals de Insomnia Symptom Questionnaire (ISQ). Dit is een vragenlijst waarbij allerlei slaapklachten aan de orde komen, zoals problemen met inslapen en doorslapen, de duur en frequentie van de klachten en het effect ervan op het dagelijks leven. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd een slaapdagboek bij te houden en werden de melatonine- en cortisolsconcentraties gemeten.

Resultaten
Van de beide groepen die saffraan gebruikten, verbeterde de slaapkwaliteit significant in vergelijking met de placebogroep. Ook rapporteerden de saffraangebruikers een significant betere stemming bij het ontwaken en bleken de ISQ-totaalscore en de ISQ-insomnia-classificaties significant beter in deze groep. De melatonineconcentraties in de avond waren hoger bij de saffraangebruikers.

Conclusie
De studie bevestigt de resultaten van eerder onderzoek, waaruit bleek dat een gestandaardiseerd saffraanextract de slaapkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren bij volwassenen met slaapklachten. Bovendien werd het saffraanextract goed verdragen zonder significante bijwerkingen. Dit bevestigt wederom dat een gestandaardiseerd saffraanextract goed therapeutisch inzetbaar is bij slaapklachten. De onderzoekers geven aan dat meer onderzoek gewenst is om de veiligheid en werkzaamheid van saffraan verder te onderzoeken.

Referentie
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945721004330

 

Terug