Mogelijk gemaakt door:

Rode gist rijst als veilige en effectieve cholesterolverlager

09-03-2017

Hyperlipidemie is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Gegevens uit de Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration laten zien dat een verlaging van de LDL-cholesterolspiegel met 1,0 mmol/L wordt geassocieerd met een wereldwijde daling van de sterftekans van 9%.(1,2)

In de reguliere geneeskunde worden statines vaak voorgeschreven. Veel patiënten die statines gebruiken ervaren hiervan helaas vervelende bijwerkingen. Voorbeelden van bijwerkingen zijn spierproblemen als spierpijn en spierzwakte, vermoeidheid en sufheid, verhoogde leverenzymwaarden, hyperglycemie en een stijging van de kans op het krijgen van insulineresistentie en diabetes.(3,4,5,6) Om die reden is er vraag naar een alternatief, een middel waarbij deze bijwerkingen niet of in mindere mate optreden. Een mogelijk alternatief is de stof rode gist rijst. Rode gist rijst is rijst die gefermenteerd is door de gist Monascus purpureus, tijdens dit fermentatieproces vormen zich belangrijke bioactieve stoffen zoals monacoline K. Uit eerder onderzoek is gebleken dat rode gist rijst de potentie heeft om het serum-LDL-cholesterol met 10 tot 33% te verlagen, dit effect is met name toe te wijzen aan de bioactieve inhoudsstof monacoline K.(7,8,9)

In een meta-analyse (10) is de werkzaamheid en veiligheid van rode gist rijst nogmaals geëvalueerd. Suppletie met Rode gist rijst zorgde voor een significant verlagend effect van het totaal cholesterol, de triglyceriden gehalten en het LDL-cholesterol. Het had geen significant effect op het HDL-cholesterol. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. In twee studies rapporteerden een aantal patiënten wat lichte spierpijn, echter vond men geen verhoogde bloedwaarden creatine kinase (een belangrijke indicator voor spierschade en spierpijn). Ook werd aangetoond dat rode gist rijst geen verhogend effect heeft op de bloedglucosewaarden of een verhoogde kans geeft op insulineresistentie en diabetes.

Vanwege de vervelende bijwerkingen van statines en de grote kans op het krijgen van deze bijwerkingen is rode gist rijst mogelijk een goed en veilig alternatief voor het gebruik van statines. Kies daarbij voor een product van goede kwaliteit, vrij van het mycotoxine citrinine en met voldoende monacoline K als werkzame stof. De European Food Safety Authority heeft vastgesteld dat een dagdosis rode gist rijst met (minimaal) 10 mg monacoline K vereist is voor een significante cholesterolverlaging.

Referenties
1. Farzadfar F, Finucane MM, et al. (2011) National, regional, and global trends in serum total cholesterol since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 321 country-years and 3·0 million participants. Lancet 377: 578–586.
2. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Mihaylova B, Emberson J, et al (2012) The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 380: 581–590.
3. Taylor F, Huffman MD, et al. (2013) Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 1: CD004816.
4. Gotto AM Jr (2006) Statins, cardiovascular disease, and drug safety. Am J Cardiol 97: 3C–5C.
5. Armitage J (2007) The safety of statins in clinical practice. Lancet 370: 1781–1790.
6. Mancini GB, Baker S, et al. (2011) Diagnosis, prevention, and management of statin adverse effects and intolerance: proceedings of a Canadian Working Group Consensus Conference. Can J Cardiol 27: 635–662.
7. Ross SM (2012) Red yeast rice: efficacy and tolerability of Monascus purpureus yeast, for treatment of hyperlipidaemia in patients with statin-associated myalgias. Holist Nurs Pract 26: 173–175.
8. Venero CV, Venero JV, et al. (2010) Lipid-lowering efficacy of red yeast rice in a population intolerant to statins. Am J Cardiol 105: 664–666.
9. Liu J, Zhang J, Shi Y, et al. (2006) Chinese red yeast rice (Monascus purpureus) for primary hyperlipidaemia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Chin Med 1: 4.
10. Yinhua Li et al. (2014) A Meta-Analysis of Red Yeast Rice: An Effective and Relatively Safe Alternative Approach for Dyslipidaemia. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098611

Terug