Mogelijk gemaakt door:

Recente studie vindt inverse relatie tussen omega 3-index en risico op beroerte

28-02-2024

Volgens de World Stroke Organization krijgt één op de vier volwassenen boven de 25 jaar een beroerte in zijn of haar leven. In Nederland was in 2022 een beroerte doodsoorzaak nummer drie. Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Stroke toont aan dat mensen met de hoogste omega 3-bloedwaarden 17% minder risico lopen op een beroerte. Daarnaast is er geen verband gevonden tussen omega 3-vetzuren en het risico op een hersenbloeding.

Meta-analyse van 29 prospectieve studies
Onderzoekers uit onder meer Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Japan en de Verenigde Staten analyseerden de gegevens van 183.291 deelnemers in 29 studies. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 65 jaar. De gepoolde analyse keek naar de relatie tussen omega 3-bloedwaarden (omega 3-index) en het risico op een beroerte door welke oorzaak dan ook. De deelnemers werden in vijf gelijke groepen verdeeld op basis van hun omega 3-index. De gemiddelde omega 3-index in de hoogste groep bedroeg circa 8%.

Hoge omega 3-index geassocieerd met lager risico op beroerte
Over een mediane follow-upduur van 14,3 jaar vonden er in totaal 10.561 beroertes plaats: 8220 herseninfarcten en 1142 hersenbloedingen. De resultaten van de gepoolde analyse toonden aan dat de deelnemers met de hoogste omega 3-index een 17% lager risico hadden op een beroerte dan degenen met de laagste omega 3-index. Vergeleken met de laagste omega 3-bloedwaarden hadden degenen met de hoogste omega 3-bloedwaarden een 18% lagere kans op een herseninfarct. De onderzoekers vonden tevens dat EPA- en DHA-bloedwaarden niet geassocieerd waren met een hoger risico op hersenbloedingen. Dit is belangrijk vanwege de zorg die bestaat over het bloedverdunnende effect van omega 3-vetzuren.

Atriumfibrilleren
Mensen met atriumfibrilleren hebben meer kans op het krijgen van een beroerte. Deze studie was deels opgezet vanwege bezorgdheid dat hoge doseringen omega 3-vetzuren het risico op atriumfibrilleren zouden verhogen. Twee eerdere meta-analyses rapporteerden een aan omega 3-vetzuurinname geassocieerde stijging van het risico op atriumfibrilleren. Deze studie, welke de grootste omega 3-index-studie tot nu toe is, geeft echter geen indicatie voor een toegenomen risico op een beroerte. 

Referentie
O’Keefe JH et al. Omega-3 blood levels and stroke risk: a pooled and harmonized analysis of 183291 participants from 29 prospective studies. Stroke. 2024;55:50-8.

Terug