Mogelijk gemaakt door:

Co-enzym Q10 bij hartfalen

24-12-2015

In 2015 is er een review verschenen waarin de studies die tot nu toe gedaan zijn met betrekking tot het inzetten van co-enzym Q10 bij patiënten met hartfalen onder de loep zijn genomen. Het is bekend dat bij mensen met hartfalen de concentratie Q10 in het myocardweefsel steeds lager wordt naarmate het ziekteproces voortschrijdt. Een logische vervolgstap voor veel onderzoekers was dan om te onderzoeken of het toedienen van extra co-enzym Q10 in de vorm van een supplement verbetering kan geven in de hartfunctie en de kwaliteit van leven van deze patiëntengroep.

Uit de studies op dit gebied die geraadpleegd zijn door de onderzoekers, bleek dat het inderdaad zinvol is om deze patiënten een supplement met co-enzym Q10 te geven. Op de korte termijn verbeterde dit functionele parameters als ejectiefractie en slagvolume. Ook op de lange termijn lijkt suppletie met Q10 gunstig te zijn. Het verlaagt het risico op het optreden van ernstige cardiovasculaire complicaties en het sterfterisico. Dit lijkt echter niet te gelden voor mensen die reeds een ernstige vorm van hartfalen hebben, en voor mensen die behandeld worden met ACE-remmers. Het is dus zaak om in een vroeg stadium te beginnen met suppletie. Een ander belangrijk voordeel van co-enzym Q10 dat genoemd werd,  is dat het veilig is en weinig tot geen bijwerkingen heeft. De auteurs wezen er wel op dat het van belang is om te kijken naar de kwaliteit van de Q10. Onderzoek wijst namelijk uit dat niet elke vorm even goed wordt opgenomen. De biologisch actieve vorm ubiquinol doet het in dat opzicht een stuk beter dan de gebruikelijke Q10 in de vorm van ubiquinon.

Referentie:
James J DiNicolantonio et al. Coenzyme Q10 for the treatment of heart failure: a review of the literature. Open Heart. 2015; 2(1): e000326.

Terug