Mogelijk gemaakt door:

Prebiotisch effect van omega 3-vetzuren

07-02-2023

Suppletie met de omega 3-vetzuren EPA en DHA leidde in een Brits klinische studie tot consistente veranderingen in de samenstelling van het darmmicrobioom. Daarnaast nam ook de productie van korteketenvetzuren toe. Deze effecten werden al waargenomen na 6 weken suppleren met dagelijks 500 mg omega 3-vetzuren.

Opzet van de studie
Aan de gerandomiseerde studie namen 69 gezonde vrijwilligers deel. De groep bestond uit overwegend vrouwen met een gemiddelde leeftijd rond de 64 jaar, gemiddelde BMI van 27 en een gemiddelde vezelinname van minder dan 15 gram per dag. De helft kreeg voor de duur van 6 weken dagelijks een supplement met 500 mg omega 3-vetzuren (165 mg EPA, 110 mg DHA) en de andere helft nam elke dag 20 gram inuline. Aan het begin en einde van de studieperiode werden bloed- en ontlastingsmonsters verzameld voor analyse.

Resultaten
Na 6 weken suppletie met EPA/DHA werd een significante verschuiving in de samenstelling van het darmmicrobioom gezien, waarbij vooral de bacteriesoorten Coprococcus en Bacteroides in aantallen waren toegenomen. In het bloed van de EPA/DHA-gebruikers werd een stijging van korteketenvetzuren (met name boterzuur), belangrijke metabolieten van het darmmicrobioom, waargenomen. Tot slot bleek de toename van de synthese van deze metabolieten gerelateerd aan een afname van triglyceriderijke lipoproteïnen zoals VLDL (very-low-density lipoprotein).

Conclusie
Op basis van deze bevindingen suggereren de onderzoekers dat omega 3-vetzuren prebiotische effecten hebben. Niet alleen induceren EPA en DHA veranderingen in de samenstelling van het darmmicrobioom, daarnaast zorgen ze ook voor een toename van de synthese van korteketenvetzuren met een positieve invloed op de cardiovasculaire gezondheid. De bevindingen wijzen op cardiometabole voordelen van omega 3-vetzuren door modulering van het darmmicrobioom, maar meer onderzoek hiernaar is nodig.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33382352/

Terug