Mogelijk gemaakt door:

Positief effect van saffraan bij slaapklachten

05-02-2021

Slaapproblemen komen veelvuldig voor. Daarom wilden Australische onderzoekers de effecten van een gestandaardiseerd saffraan-extract op slaapklachten bestuderen. De resultaten blijken veelbelovend.

Opzet van de studie
Het onderzoek werd opgezet als een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met parallelle groepen. De onderzoeksgroep bestond uit 63 gezonde volwassenen met slaapproblemen. De leeftijd varieerde van 18 tot 70 jaar. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, waarvan de eerste groep tweemaal daags 14 mg van een gestandaardiseerd saffraan-extract kreeg en de tweede groep een placebo. Het saffraan-extract was gestandaardiseerd op 3,5% Lepticrosalides (Affron). De duur van het onderzoek was 28 dagen. De resultaten werden beoordeeld aan de hand van verschillende door de deelnemers in te vullen vragenlijsten en een slaapdagboek. Men werd geacht deze op verschillende momenten gedurende het onderzoek in te vullen. Aan de orde kwamen onder andere slaapduur, ontwaken gedurende de slaap, kwaliteit van de slaap, het effect van de klachten op het dagelijks functioneren, stemming en energieniveau.

Resultaten
Uit de studie bleek het gestandaardiseerde saffraan-extract meerdere significante verbeteringen tot stand te brengen. Zo verminderde de ernst van de slaapklachten en verbeterde de score met betrekking tot de herstellende diepe slaap. Dit is het eerste gedeelte van de slaap (eerste vier uur) en wordt ook wel kernslaap genoemd. De slaapkwaliteit verbeterde en men werd minder vaak wakker gedurende de slaap. Tot slot nam de alertheid bij het ontwaken toe door de behandeling met saffraan.

Conclusie
Uit de studie bleek dat een gestandaardiseerd saffraan-extract de slaapkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren bij volwassenen met slaapklachten. Bovendien werd het goed verdragen zonder nadelige effecten. Dit maakt saffraan een uitstekende kandidaat voor therapeutische toepassing bij slaapklachten.

De onderzoekers geven aan dat zij hun bevindingen graag zouden uitbreiden en bevestigen met grootschalig onderzoek, een langere behandelduur en deelnemers met gevarieerde demografische karakteristieken.

Bron
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32056539/

Terug