Mogelijk gemaakt door:

Positief effect van L-theanine op stress bij volwassenen

09-03-2022

Stress hoort bij het leven en is niet per definitie ongezond. Wanneer stress lang aanhoudt, vaak voorkomt en er tussentijds onvoldoende gelegenheid is om te herstellen, heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid en kunnen er allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Een recente Canadese studie onderzocht de effectiviteit en veiligheid van L-theanine bij volwassenen die geconfronteerd werden met een acute stressfactor.

Opzet van de studie
Aan de studie namen 16 gezonde mannen en vrouwen tussen de 19 en 60 jaar deel, die matige stress ervaarden. De ene helft van de groep proefpersonen kreeg een enkele dosis van 200 mg L-theanine en de andere helft een placebo. Om bij de deelnemers stress op te wekken, werd er voor en na inname een hoofdrekentest afgenomen. Na 7 dagen werd het onderzoek herhaald waarbij de groep L-theanine-gebruikers een placebo kreeg en de andere groep L-theanine. De onderzoeksresultaten werden onder andere beoordeeld aan de hand van eeg-onderzoek (elektro-encefalografie) en metingen van cortisol, bloeddruk en hartslag. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd naar hun stressbeleving.

Resultaten
Een enkele dosis L-theanine bleek een significant positief effect op de alfagolven in de hersenen, speekselcortisol en zelfgerapporteerde angst te hebben in vergelijking met de placebo. Deze veranderingen zijn indicatief voor ontspanning in de hersenen en suggereren een kalmerende reactie bij een gematigd gestresste maar verder gezonde populatie.

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat L-theanine acute stress kan verminderen bij gezonde volwassenen. Zij geven aan dat L-theanine mogelijk ook van toegevoegde waarde is bij kwetsbare populaties met gediagnosticeerde stressgerelateerde stoornissen, zoals algemene angststoornis, maar dat verder onderzoek hiernaar wenselijk is. L-theanine bleek veilig in gebruik en werd goed door de deelnemers verdragen.

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8475422/

Terug