Mogelijk gemaakt door:

Positief effect ubiquinol op statine-gerelateerd hartfalen

28-11-2019

Hartfalen (HF) is een toenemende doodsoorzaak en komt vaak voor bij langdurig statinegebruik. Amerikaans onderzoek laat zien dat suppletie met een hoge dosering ubiquinol hier een positief effect op kan hebben.

Historisch gezien werd hartfalen geassocieerd met een afgenomen ejectie-fractie (EF). De ejectie-fractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het samentrekken van de hartspier uit de linker- of de rechterkamer wordt geperst. Het is een goede indicatie voor de spierkracht van het hart. Recente ontwikkelingen laten echter een toename zien in het aantal patiënten met hartfalen met een behouden ejectie fractie (HFpEF), ook wel diastolisch hartfalen genoemd. Hierbij ontspant de hartspier zich minder goed waardoor het hart zich minder goed kan vullen. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat co-enzym Q10 een belangrijke rol speelt bij de diastolische functie van het hart. Daarnaast is bekend dat statinegebruik de co-enzym Q10-status verlaagt. Gezien deze gegevens wilden Amerikaanse onderzoekers het effect bestuderen van het stopzetten van statinegebruik en gelijktijdig suppleren van een hoge dosering ubiquinol, de biologisch meest actieve vorm van coQ10, op statine-gerelateerd hartfalen.

Opzet onderzoek
Het onderzoek werd opgezet als een observationele studie. De testgroep bestond uit 142 personen die langdurig statines gebruikten (ongeveer zeven jaar) en daarnaast symptomen van hartfalen hadden ontwikkeld zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Van de 142 deelnemers aan het onderzoek had 94% een EF hoger dan 50% en 6% een verlaagde EF van minder dan 50%. (Ter vergelijking: gezonde mensen hebben een ejectie-fractie van 60 of 70%.) De behandeling bestond uit stopzetting van het statinegebruik. Daarnaast nam de testgroep dagelijks 300 milligram co-enzym Q10,  in de vorm van ubiquinol. De onderzoekers kozen voor ubiquinol in verband met de superieure opneembaarheid. Dit laatste is essentieel bij patiënten met hartfalen omdat bij hen de opnamecapaciteit doorgaans verlaagd is. De testgroep werd bijna drie jaar lang gevolgd, waarbij periodiek lichamelijk onderzoek werd gedaan, echocardiogrammen (echo-opnames van het hart) werden gemaakt en de co-enzym Q10 spiegels en cholesterolwaarden werden bepaald. De laatste follow-up vond plaats in februari 2016.

Positief effect van ubiquinol
Na drie jaar bleek dat volgens de New York Heart Association (NYHA), een classificatie voor hartfalen, het aantal gevolgde personen in klasse 1 was gestegen van 8% naar 79%. Dit wil zeggen, dat zij geen symptomen of beperkingen hadden, geen vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst bij normale fysieke inspanning. Uit de groep met een EF hoger dan 50%, bleek 59% een verbetering dan wel een normalisering van de diastolische functie te laten zien. Bij patiënten met een gereduceerde EF bleek dat de EF met 35% tot 47% verbeterde. Ook symptomen toe te schrijven aan statinegebruik zoals vermoeidheid, spierpijn en spierzwakte, geheugenverlies en perifere neuropathie verbeterden.

Kortom, bij patiënten die langdurig statines gebruiken, kunnen symptomen van hartfalen en overige symptomen ontstaan die positief reageren op het discontinueren van het statinegebruik én het gelijktijdig suppleren met een hoge dosering ubiquinol.

Bron:
https://gallery.mailchimp.com/e7554160009486777bd60a7e1/files/05ef8d7d-e5b8-4255-81f6-92eec4cc48bb/Langsjoen_PH_2019_Ubiquinol.pdf

Terug