Mogelijk gemaakt door:

Pilotstudie: PEA effectief bij kinderen met migraine

07-04-2021

Migraine is een veelvoorkomende klacht bij kinderen en adolescenten. De reguliere behandeling ervan kan zowel preventief zijn, om de ernst en frequentie van de migraineaanvallen te beperken, als acuut, ter vermindering van de pijn. Omdat de hierbij voorgeschreven medicatie niet altijd vrij van bijwerkingen is en gecontroleerde studies vaak ontbreken, wordt gezocht naar natuurlijke en veilige alternatieven hiervoor. Een recente Italiaanse pilotstudie heeft mogelijk een interessant alternatief gevonden in palmitoylethanolamide (PEA). Preventief gebruik van PEA bleek niet alleen de frequentie en duur van migraineaanvallen bij kinderen te verminderen, maar ook de ernst ervan.

PEA staat bekend als een lichaamseigen pijnstiller omdat het deel uitmaakt van een natuurlijk antipijnsysteem in ons lichaam. PEA kan in veel cellen aangemaakt worden en heeft belangrijke neuroprotectieve, ontstekingsremmende en pijnstillende effecten. Als supplement wordt het ingezet bij uiteenlopende aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn. PEA blijkt zelfs vaak effectiever dan de reguliere pijnmedicatie. Nadat eerder onderzoek een positief effect liet zien op migraine bij volwassenen, wilden Italiaanse onderzoekers de effectiviteit van PEA bij kinderen met migraine onderzoeken.

Opzet van de pilotstudie
Het onderzoek werd opgezet als een open-label-studie. Aan de studie namen 69 kinderen deel, in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Alle kinderen waren gediagnosticeerd met episodische migraine zonder aura. Episodische migraine kenmerkt zich door aanvallen variërend in duur (4 tot 72 uur), waarbij er tussen de aanvallen geen sprake is van symptomen. De frequentie van de aanvallen kan wisselen, van één per maand tot meerdere per week. De kinderen uit deze studie hadden gemiddeld 4 tot 15 aanvallen per maand. Tijdens de studie kregen zij gedurende 3 maanden tweemaal daags 300 mg PEA. Deze hoeveelheid werd gebaseerd op de minimale effectieve doseringen, die gerapporteerd werden bij andere studies met PEA bij chronische pijnklachten. De onderzoekers vergeleken de frequentie en intensiteit van de migraineaanvallen na 3 maanden met die van de uitgangssituatie. Om de intensiteit aan te geven, werd een schaalverdeling van 1-3 gebruikt, waarbij 1 een milde aanval betekende, 2 een matige en 3 een ernstige aanval. Tijdens de migraineaanvallen mochten NSAID’s zoals ibuprofen en diclofenac, of paracetamol gebruikt worden.

Resultaten
Na 3 maanden dagelijks gebruik van PEA bleek de frequentie van de migraineaanvallen bij 64% van de kinderen met meer dan 50% per maand te zijn afgenomen. Het aantal aanvallen daalde hiermee significant. Daarnaast nam de gemiddelde intensiteit van de aanvallen af. Het aantal kinderen in de categorie met de ernstigste aanvallen daalde van 8,2% naar 1,6%. Ook bleek minder medicatie nodig bij een aanval dan voor het gebruik van PEA.

Conclusie
Volgens de studie verminderde het gebruik van PEA de frequentie, duur en ernst van migraine bij kinderen aanzienlijk en was er minder gebruik van reguliere medicatie nodig. Hoewel het hier om een pilotstudie ging, gaven de onderzoekers aan dat preventieve behandeling met PEA veelbelovend kan zijn bij de behandeling van migraine bij kinderen. Bovendien werd PEA goed verdragen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196162/

Terug