Mogelijk gemaakt door:

NDR-suppletie verhoogt NAD+ en vermindert vermoeidheid

04-06-2024

NAD+ (nicotinamide-adenine-dinucleotide) speelt een belangrijke rol in het energiemetabolisme, bij het verouderingsproces en ziekte. De concentratie NAD+ is direct gelinkt met (vervroegde) veroudering. Bij veroudering neemt de hoeveelheid NAD+ in het lichaam af. Nicotinamide (vitamine B3) is van belang voor de synthese van NAD+. Uit een gerandomiseerde, cross-over klinische studie blijkt dat suppletie van nicotinamide gecombineerd met D-ribose (NDR) de hoeveelheid NAD+ in het bloed kan verhogen. 

D-ribose en nicotinamide
Er deden 18 gezonde volwassenen tussen de 35 en 65 jaar mee aan het onderzoek. De ene groep kreeg dagelijks twee keer 1520 mg RiaGev (1280 mg D-ribose en 240 mg nicotinamide) gedurende 7 dagen, de andere groep een placebo. Hierna werden de groepen omgedraaid (cross-overstudie) met een tussenperiode van 7 dagen. In het bloed werd de hoeveelheid NAD+ en NADPH+ gemeten. NADP+ wordt gevormd uit NAD+ door het koppelen van een extra fosfaatgroep. NADP+ wordt onder andere gebruikt voor de vorming van glutathion. Ook werd de glucose-, glutathion- en ATP-concentratie in het bloed gemeten en werd cortisol in het speeksel bepaald. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst (Checklist Individual Strength) werd de subjectieve vermoeidheid vastgesteld.

Verhoging van NAD+, NADP+ en minder vermoeidheid
NDR-suppletie resulteerde binnen één week in een significante stijging van de NAD+-concentratie in het bloed met 10% (p=0,034). Daarnaast nam de NADP+-concentratie binnen vijf dagen met 27% toe. Beide stijgingen waren ook significant in vergelijking met de placebogroep. Bovendien werd een toename in de glutathionconcentratie en ATP-concentratie waargenomen. NDR-suppletie verlaagde de bloedsuikerspiegel zonder invloed te hebben op de insulineafscheiding, wat wijst op een verbeterde insulinegevoeligheid en glucosetolerantie. Ook werd er een lagere cortisolwaarde bij het opstaan gevonden in de NDR-groep. Aan de hand van de vragenlijst (CIS) bleek dat er in de NDR-groep sprake was van minder vermoeidheid, een betere concentratie en motivatie. Een hoger NAD+-niveau speelt mogelijk een belangrijke rol in het energiemetabolisme en het vertragen van het verouderingsproces.

Referentie
Xue Y et al. A Combination of Nicotinamide and D-Ribose (RiaGev) Is Safe and Effective to Increase NAD+ Metabolome in Healthy Middle-Aged Adults: A Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Pilot Clinical Trial. Nutrients 2022;14:2219.

Terug