Mogelijk gemaakt door:

Multivitamine beschermt geheugen op oudere leeftijd

12-06-2023

Resultaten van een recente studie uitgevoerd door wetenschappers van Harvard en Colombia University tonen aan dat een multivitamine/mineralenpreparaat het geheugen bij ouderen verbetert. De onderzoekers concluderen dat dagelijkse inname van een multi door zestigplussers een relatief simpele maar effectieve manier is om leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen aanzienlijk te vertragen.

Studieopzet
Het onderzoek was een onderdeel van de COSMOS-studie (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), een grote, dubbelblinde, gerandomiseerde studie met een studiepopulatie van ruim 21.000 oudere mannen en vrouwen uit de Verenigde Staten. Hierin wordt onder meer onderzocht in welke opzichten een multi bijdraagt aan (het behoud van) de gezondheid. In een deelonderzoek kregen 3562 deelnemers van 60 jaar en ouder drie jaar lang dagelijks een (ijzervrije) multi voor vijftigplussers of een placebo. Aan het einde van elk jaar kregen de deelnemers verschillende cognitieve en geheugentesten die ze thuis op de computer moesten uitvoeren.

Resultaten
Vergeleken met de placebogroep scoorden deelnemers die dagelijks de multi namen na het eerste jaar significant beter op een kortetermijngeheugentest voor het vermogen om een lijst met woorden te onthouden en reproduceren. Deze verbetering hield in de twee daaropvolgende jaren aan. De onderzoekers schatten op basis van de resultaten dat de hersenen van de deelnemers die de multi namen gemiddeld 3 jaar ‘jonger’ waren dan die van hun leeftijdsgenoten in de placebogroep. Het effect op geheugenverlies van de multi bleek bij mensen met hart- en vaataandoeningen het grootst te zijn.

Conclusie
Dat een ‘simpele’ multi de achteruitgang van het geheugen kan remmen, is vrij opzienbarend. De resultaten worden ondersteund door eerdere soortgelijke bevindingen in de COSMOS-studie. Toekomstige studies moeten uitwijzen welke nutriënten de grootste effecten hebben en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

Referentie
Yeung LK et al. Multivitamin supplementation improves memory in older adults: a randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2023 May 24.

Terug