Mogelijk gemaakt door:

Minder pijn tijdens de menstruatie (dysmenorroe) met borium

12-03-2018

Primaire dysmenorroe komt veel voor bij vrouwen en heeft een negatief effect op de kwaliteit van het leven. Een drievoudig blinde gerandomiseerde klinische studie onder 113 universitaire studentes laat het effect van boriumsuppletie zien op de ernst en duur van menstruatiepijn. De deelneemsters werden willekeurig toegewezen aan de casus- en controlegroep (respectievelijk n = 58 en 55). De casusgroep nam 10 mg borium per dag vanaf twee dagen vóór de menstruatie tot de derde dag, de controlegroep kreeg placebo. Alle proefpersonen werd gevraagd om de capsules voor twee opeenvolgende menstruatiecycli in te nemen. Het niveau van pijn (gemeten op een visuele analoge schaal) en duur (in uren) werden gemeten bij aanvang van de studie en tijdens de twee cycli.

Het resultaat 
De twee groepen hadden geen significante verschillen in de ernst en duur van pijn bij aanvang van de studie. Na de interventie waren de ernst en duur van pijn echter significant lager in de casusgroep dan in de controlegroep.

Op basis van deze bevindingen zou suppletie met borium de ernst en duur van menstruatiepijn kunnen verminderen. Om de effecten van borium op dysmenorroe te verduidelijken zijn toekomstige studies nodig om de niveaus van hormonen en inflammatoire biomarkers te meten.

Referentie:
Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. Complement Ther Clin Pract. 2015 May;21(2):79-83. doi: 10.1016/j.ctcp.2015.03.005. Epub 2015 Apr 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25906949

Terug