Mogelijk gemaakt door:

Met bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract effectiever bij goedaardige prostaatvergroting

11-01-2022

Eerdere onderzoeken toonden aan dat zaagpalm effectief is bij de behandeling van prostaatklachten. In een recente studie uit 2020 toonden Indiase onderzoekers aan dat zaagpalm-extract verrijkt met bèta-sitosterol nog effectiever is bij goedaardige prostaatvergroting en androgenentekort dan een conventioneel supplement met uitsluitend zaagpalm-extract.

Opzet van de studie
De onderzoekers wilden de effectiviteit van met bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract bij goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaathyperplasie of BPH) en bij androgenentekort bestuderen. Aan de gerandomiseerde, dubbelblinde studie namen 99 mannen deel in de leeftijd van 40-65 jaar, met matige tot milde BPH-symptomen. De deelnemers werden in drie gelijke groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 12 weken dagelijks 500 mg met 3% bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract, de tweede groep kreeg 500 mg van alleen zaagpalm-extract en de derde groep een placebo.

Om de testresultaten te beoordelen, werd de deelnemers gevraagd om aan het begin, gedurende en aan het einde van de studie verschillende vragenlijsten in te vullen. Er werd onder andere gebruikgemaakt van de IPSS- (International Prostate Symptom Score), ADAM- (Androgen Deficiency of the Aging Male) en AMS- (Aging Males Symptoms) vragenlijst. Daarnaast werden maximale (Qmax) en gemiddelde stroomsnelheid van de urinestraal gemeten en het residu in de blaas na lediging (Post Residual Volume). De PSA-waarde, 5-alfa-reductase en testosteron werden gemeten bij aanvang van de studie en na 12 weken.

Resultaten
De groep mannen die het met bèta-sitosterol verrijkte zaagpalm-extract gebruikten, vertoonden een significante afname van IPSS, AMS, ADAM-scores en 5-alfa-reductase. De PSA-waarde nam af en het vrije testosteron nam toe bij deze groep gebruikers. Het residu na blaaslediging nam significant af en de stroomsnelheid van de urine verbeterde significant. Bovendien ervaarden zij een significante toename van kwaliteit van leven.

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat de werkzaamheid van met bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract superieur is aan een supplement met uitsluitend zaagpalmolie-extract. Het supplement zou hiermee effectief ingezet kunnen worden bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting en de daarmee samenhangende lage-urinewegklachten. Daarnaast zijn de effecten bij androgenendeficiëntie positief. Het supplement werd goed verdragen.

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7333342/

Terug