Mogelijk gemaakt door:

Langer leven met taurine

06-09-2023

Taurine is als semi-essentiële, zwavelhoudende voedingsstof ruimschoots in het menselijk lichaam aanwezig. Het wordt in het lichaam gesynthetiseerd uit de aminozuren cysteïne en methionine. In de voeding komt taurine met name voor in dierlijke bronnen, zoals schaal- en schelpdieren, vis, gevogelte en vlees. Naarmate de leeftijd vordert, neemt de taurineconcentratie in het bloedserum bij muizen, apen en mensen af. Bij mensen daalt dit met meer dan 80%. Of taurine ook een rol speelt in het verouderingsproces is nu onderzocht. De resultaten zijn opmerkelijk.

Studieopzet en resultaten
Voor deze studie zijn er verschillende deelstudies gedaan met muizen. Eerst is gekeken naar de invloed van taurine (dagelijks 1000 mg/kg lichaamsgewicht oraal) op de levensduur. De groep muizen die taurine kreeg, leefde significant langer dan de controlegroep. De gemiddelde levensduur steeg met 10 tot 12% en de levensverwachting gemeten op de leeftijd van 28 maanden steeg met 18 tot 25%.

Vervolgens is het effect van taurine (500 mg of 1000 mg per dag) bij muizen op het aantal gezonde levensjaren onderzocht. Hiervoor werden verschillende parameters geanalyseerd die gerelateerd zijn aan de gezondheid van botweefsel, spieren, hersenen, pancreas, vetweefsel, de darm en het immuunsysteem. Bij muizen die taurine kregen, bleek een toename van de botmassa, botkwaliteit en spierkracht te bestaan. Er was een vermindering van angstig gedrag en een toegenomen natuurlijke nieuwsgierigheid, de insulinegevoeligheid verbeterde en de gastro-intestinale passagetijd versnelde. De hoeveelheid witte bloedcellen nam af, wat kan duiden op minder ouderdomsgerelateerde ontstekingsactiviteit. Ook verminderde taurine leeftijdsgerelateerde gewichtstoename bij vrouwelijke muizen met 10%.

Daarnaast is het effect van taurine op specifieke kenmerken van veroudering bij muizen in kaart gebracht. Positieve effecten van taurine werden gevonden, zoals vermindering van cellulaire senescentie (celveroudering), onderdrukking van mitochondriale dysfunctie, verminderde DNA-schade en bescherming tegen telomerasedeficiëntie. Telomerase helpt om de telomeren op lengte te houden.

Tot slot is er een associatieanalyse uitgevoerd met data van 11.966 mensen die deelnamen aan de EPIC-Norfolk-studie (European Prospective Investigation into Cancer in Norfolk). Daarbij is gekeken naar verbanden tussen de concentratie van taurine en taurine-metabolieten (omgezette vormen van taurine) in het bloed en meer dan 50 verschillende risicofactoren. Het bleek dat een hogere bloedconcentratie taurine geassocieerd was met een lagere BMI, een lagere taille-heupratio en minder buikvet. Hogere taurineconcentraties waren ook geassocieerd met een lagere prevalentie van diabetes mellitus type II, lagere bloedglucosespiegels en lagere concentraties C-reactief proteïne.

Conclusie
De concentratie taurine in het bloed daalt niet alleen gedurende het leven, maar hogere taurineconcentraties blijken nu ook een specifieke beschermende rol te spelen in het verouderingsproces bij muizen. Ook bij mensen worden hogere taurineconcentraties in het bloed geassocieerd met positieve gezondheidsuitkomsten. Deze bevindingen zijn veelbelovend. Klinisch gerandomiseerd onderzoek is echter noodzakelijk om erachter te komen of suppletie met taurine ook van invloed is op het verouderingsproces bij mensen.

Referentie
Singh P, et al. Taurine deficiency as a driver of aging. Science. 2023;380(6649):eabn9257.

Terug