Mogelijk gemaakt door:

Lactoferrine remt groei darmpoliepen

16-05-2023

Circa vijf procent van de adenomateuze colorectale poliepen groeit uit tot dikkedarmkanker. In dieronderzoek is aangetoond dat lactoferrine de groei van tumoren in de dikke darm kan remmen. Onderzoekers van de Nagoya City University in Japan wilden weten of lactoferrine de groei van darmpoliepen kan remmen. Resultaten van dit humane onderzoek lieten zien dat lactoferrine de immuunactiviteit kan stimuleren en de groei van poliepen vertraagt.

Opzet van de studie
Aan de studie namen 104 personen deel bij wie tussen 2002 en 2006 bij een colonoscopie in het National Cancer Center Hospital Tokyo een of meer poliepen van 5 cm of kleiner werden aangetroffen. Zij werden in drie groepen verdeeld en kregen een jaar lang lactoferrine in een dosering van 1,5 g/dag of 3,0 g/dag of een placebo. Aan het begin van de studie en na 3, 6 en 9 maanden werd een bloedmonster afgenomen en aan het einde van de studie ondergingen de deelnemers nogmaals een colonoscopie waarbij de poliepen werden verwijderd.

Resultaten
Aan het einde van de studie bleek er een statistisch significante correlatie te zijn tussen een toegenomen gehalte aan lactoferrine in het bloed, verhoogde activiteit van het immuunsysteem en afname van de poliepgrootte. Bij 11 deelnemers was de poliepgrootte met 20% of meer afgenomen (regressie). Zij hadden een significant hoger serumlactoferrinegehalte dan de 19 deelnemers bij wie de poliepgrootte was toegenomen. Bij de overige deelnemers was de poliepgrootte ongewijzigd. In de lactoferrinegroepen (1,5 en 3 gram) was de activiteit van bepaalde immuuncellen, zogenoemde natural-killer (NK)-cellen, hoger dan in de placebogroep. Bij mensen met poliepen in regressie was de NK-activiteit significant hoger dan bij mensen met groeiende poliepen.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat lactoferrine een remmend effect op de groei van colorectale poliepen en een stimulerende werking op het immuunsysteem heeft. De resultaten suggereren dat lactoferrine de groei van darmpoliepen kan vertragen onder meer door het immuunsysteem te stimuleren. Aangezien een deel van de colorectale poliepen zich ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor, kunnen deze bevindingen belangrijke implicaties hebben voor de preventie van dikkedarmkanker naast het operatief verwijderen van poliepen. Meer onderzoek in grotere populaties is nodig.

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155176/

Terug