Mogelijk gemaakt door:

L-theanine werkzaam bij majeure depressie

11-04-2017

L-theanine, een uniek aminozuur dat van nature ook voorkomt in groene thee, heeft onder meer een angstremmende en rustgevende werking. Voor het eerst is onderzoek gedaan naar de effecten van theanine bij majeure depressie.

De pilotstudie suggereert dat aanvullende behandeling met theanine zorgt voor afname van depressieve klachten en angst en verbetering van denkvermogen en slaapkwaliteit bij mensen met majeure depressie. Twintig volwassenen (27-55 jaar) met majeure depressie namen gedurende 8 weken L-theanine (250 mg/dag) in naast het antidepressivum dat ze al gebruikten. Bij aanvang van de studie en na 4 en 8 weken werd gekeken naar veranderingen van depressieve klachten, angst, slaapkwaliteit en denkvermogen met behulp van HAMD-21 (Hamilton Depression Rating Scale, 21 items), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index), Strooptest* en BACS (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia). De depressieve klachten daalden significant bij degenen die bij aanvang van de studie een HAMD-21 score boven 7 hadden. De overige testen lieten ook significante verbeteringen zien. Het denkvermogen verbeterde met betrekking tot reactiesnelheid, accuratesse, verbale geheugen en executieve functies (hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en sturen).

De onderzoekers concluderen dat theaninesuppletie veilig is en mogelijk leidt tot verbetering van majeure depressie. Omdat het geen placebogecontroleerde, dubbelblinde studie betreft, zal aanvullend klinisch onderzoek hier meer zekerheid over moeten geven.

* De bekende en invloedrijke Strooptest is genoemd naar J. Ridley Stroop die in 1935 voor het eerst hierover publiceerde in het ‘journal of experimental psychology’. De taak bij deze test is om objecten te benoemen die incongruent (tegenstrijdig) zijn in betekenis en vorm, dus bijvoorbeeld het woord GROOT voor te lezen dat klein gedrukt is, of de kleur groen te benoemen, terwijl het rood geprint is. Het blijkt dat mensen er langer over doen en het moeilijker vinden om objecten of woorden te benoemen die qua vorm en betekenis conflicteren.

Referentie
Hidese S et al. Effects of chronic l-theanine administration in patients with major depressive disorder: an open-label study. Acta Neuropsychiatr. 2016 Jul 11:1-8.

Terug