Mogelijk gemaakt door:

IJzer plus lactoferrine effectiever dan alleen ijzer

13-06-2023

Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan ijzer verhoogd. Bloedarmoede door ijzertekort in de zwangerschap beïnvloedt de gezondheid van de moeder en foetus negatief. Bij de moeder kan het vermoeidheid, dyspneu, palpitaties en hoofdpijn veroorzaken, en het kind komt ter wereld met een ijzertekort. Bovendien kan het ook het risico op onder meer vroeggeboorte en foetale groeiachterstand vergroten. Orale ijzersuppletie geeft vaak maag-darmstoornissen zoals obstipatie, misselijkheid en braken. Lactoferrine heeft deze bijwerkingen nauwelijks. Suppletie met lactoferrine in combinatie met een lage dosering ijzer blijkt bovendien effectiever in het herstellen van de ijzerhuishouding dan alleen ijzersuppletie.

Studieopzet
Om te onderzoeken wat de effectiviteit is van het combineren van lactoferrine met ijzersuppletie bij de behandeling van ijzergebreksanemie tijdens zwangerschap, werden 300 zwangeren geselecteerd met milde tot matige bloedarmoede (Hb <6,5 mmol/l, ferritine <12 µg/l). De vrouwen werden gerandomiseerd over 2 groepen waarbij één groep dagelijks 150 mg ferrosulfaat kreeg (groep 1) en één groep een combinatie van 200 mg lactoferrine en 30 mg ferrosulfaat (groep 2). De vrouwen startten met suppleren aan het begin van het tweede zwangerschapstrimester en continueerden dit gedurende 8 weken. Op verschillende momenten werd een bloedmonster afgenomen; 4 en 8 weken na de start van de suppletie en ten tijde van de bevalling. Hierin werden Hb (hemoglobine), MCV (mean corpuscular volume, gemiddelde grootte van rode bloedcellen) en hematocriet (volume van rode bloedcellen) bepaald.

Resultaten
Op elk meetmoment was het Hb-gehalte in groep 2 significant hoger dan in groep 1. In totaal steeg het Hb-gehalte na suppletie van lactoferrine + ferrosulfaat met 2,4 mmol/l toe en na suppletie met alleen ferrosulfaat 1,4 mmol/l (zie Tabel). Ook het hematocriet en het MCV bleken in groep 2 significant meer toegenomen te zijn dan in groep 1. De pasgeborenen van de moeders in groep 2 hadden een grotere ijzervoorraad dan de pasgeboren baby’s in groep 1. De combinatie van een lage dosering ferrosulfaat plus lactoferrine werd aanzienlijk beter verdragen dan een hoge dosering ferrosulfaat. Obstipatie werd in groep 1 door 82% van de vrouwen gerapporteerd, terwijl in groep 2 slechts 18% van de vrouwen daar last van had.

Tabel: gemiddelde bloedwaarden van zwangere vrouwen en pasgeborenen.

 

 

Groep 1

Groep 2

p-waarde

Hb (mmol/l)

startwaarde

5,46

5,49

>0,05

 

na 8 weken

6,22

6,69

<0,001

 

bij bevalling

6,91

7,93

<0,001

 

totaal stijging

1,4

2,4

<0,001

Hb kind (mmol/l)

 

9,87

10,76

<0,001

Serumferritine kind (µg/l)

 

136,65

161,87

<0,001

Conclusie
Gecombineerde suppletie met ijzer en lactoferrine blijkt effectiever in het herstellen van de ijzerhuishouding van zwangere vrouwen met ijzergebreksanemie dan alleen ijzer en wordt beter verdragen. De combinatie leidt tevens tot een verbetering van de neonatale ijzerstatus.

Referentie
El-Nasr IA et al. Ferrous sulphate alone versus combination of ferrous sulphate and lactoferrin for the treatment of iron deficiency anemia during pregnancy and their effect on neonatal iron store: a randomized clinical trial. Egypt J Hosp Med. 2021;84:1955-60. 

 

Terug