Mogelijk gemaakt door:

Hydroxytyrosol mogelijk preventief bij hart- en vaatziekten

06-07-2022

Hydroxytyrosol is een van de belangrijkste gezondheidsbevorderende polyfenolen in olijven, olijfolie en olijfblad, afkomstig van de olijfboom. Uit een recente Italiaanse studie blijkt dat hydroxytyrosol (HT) een belangrijke rol speelt bij de bescherming tegen hart- en vaatziekten, onder andere omdat het gewichtsafname bevordert en een zeer krachtige antioxidantactiviteit heeft, waarbij bloedlipiden in onder meer LDL-deeltjes worden beschermd tegen oxidatie.

Opzet van de studie
Het onderzoek werd opgezet als een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde cross-overstudie. Aan de studie namen 28 gezonde proefpersonen deel, in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Gedurende 3 weken kreeg de ene helft van de groep 15 mg hydroxytyrosol en de andere helft een placebo. Vervolgens kreeg de placebo-groep gedurende 3 weken 15 mg HT en de andere groep een placebo. Aan het begin en het einde van de 3 weken durende suppletieperiode werden de voedingsstatus, serummetabolieten, oxidatieve stress-biomarkers en genexpressie van 9 genen gerelateerd aan oxidatieve stress, ontsteking en hart- en vaatziekten in kaart gebracht.

Resultaten
De inname van 15 mg hydroxytyrosol per dag gedurende 3 weken leidde tot significante afname van het lichaamsgewicht en vetpercentage en significante verhoging van de antioxidantcapaciteit. MDA (malondialdehyde, biomarker voor oxidatieve stress) liet een sterk significante daling zien en de expressie van genen gerelateerd aan ontsteking en oxidatieve stress nam af.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat inname van 15 mg/dag HT de parameters van de lichaamssamenstelling veranderde, het antioxidantprofiel en de expressie van ontstekings- en oxidatieve stress-gerelateerde genen moduleerde. Suppletie met hydroxytyrosol kan hiermee zinvol zijn bij de preventie en behandeling van dyslipidemie, atherosclerose, metabool syndroom, overgewicht en remming van LDL-oxidatie. Volgens de onderzoekers is het aan te raden om de dosis hydroxytyrosol nog verder te optimaliseren ter preventie van hart- en vaatziekten en de bescherming van LDL-C-deeltjes tegen oxidatieve schade. Om de kennis over de therapeutische waarde te vergroten en de werkzaamheid en veiligheid ervan te waarborgen, geven zij aan dat meer klinische studies bij een grotere populatie over een langere periode gewenst zijn.

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569630/

Terug