Mogelijk gemaakt door:

Hoe interpreteer ik een bloedlipidenprofiel?

05-07-2022

Een (bloed)lipidenprofiel bestaat doorgaans uit een totaal-, LDL- en HDL-cholesterolspiegel, totaalcholesterol/HDL- ratio en triglyceridenspiegel en geeft inzicht in het cardiovasculaire risico.

De wijze waarop het totaalcholesterol wordt berekend kan echter per laboratorium verschillen. Veelal is het een optelsom van HDL (High Density Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein) en VLDL (Very Low Density Lipoprotein), maar soms worden ook de triglyceriden meegenomen. Of wordt het LDL-cholesterol niet rechtstreeks bepaald, maar via een formule.

HDL wordt gezien als het ‘goede’ cholesterol en LDL en VLDL als ‘slecht’. Zowel hoge LDL-waarden als een hoog HDL-cholesterol geven een hoog totaal cholesterol, terwijl een hoog HDL juist positief is. Uitsluitend uitgaan van de waarde van het totaal cholesterol kan dus een vertekend beeld geven.

Om een goed inzicht te krijgen in het cardiovasculaire risico, is de verhouding tussen LDL- en HDL-cholesterol veelzeggender. De ideale verhouding tussen LDL en HDL is 4:1, dit wil zeggen dat het LDL-cholesterol niet meer dan 4 keer zo hoog mag zijn als het HDL-cholesterol.

Daarnaast is het van belang om naar de grootte van de LDL-moleculen te kijken, kleine moleculen oxideren namelijk sneller dan grote moleculen. De verhouding tussen triglyceriden en HDL-cholesterol ofwel de triglyceriden/HDL-ratio is een goede indicatie voor de aanwezigheid van kleine LDL-moleculen. Bij een ratio boven de 1,66 is de kans groter dat er kleine LDL-moleculen aanwezig zijn.

Terug