Mogelijk gemaakt door:

Gunstig effect van thee-extract op metabool syndroom en overgewicht

01-10-2020

Wereldwijd neemt overgewicht toe, vaak in combinatie met metabool syndroom. Metabool syndroom kenmerkt zich door een verzameling van afwijkingen rondom de stofwisseling, zoals een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk en een hoge bloedsuikerspiegel. De medicatie die ingezet wordt om deze klachten te behandelen, kan negatieve bijwerkingen geven. Daarom wordt steeds meer onderzoek gedaan naar alternatieve behandelmethodes. Een recente overzichtsstudie toont aan dat thee-extract een positief effect kan hebben op de vet- en suikerstofwisseling bij deze groep.

Dat thee-extract gunstige effecten op de gezondheid kan hebben, is bekend en veelvuldig onderzocht. De werkzaamheid wordt vooral toegeschreven aan epigallocatechinegallaat (EGCG), een van de krachtigste catechinen die in thee aanwezig zijn. In deze overzichtsstudie analyseerde men het effect van thee-extract op metabool syndroom bij overgewicht.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een meta-analyse. Er werden hiervoor 16 gerandomiseerde gecontroleerde studies gebruikt, waarvan de resultaten gepubliceerd werden tussen 1985 en mei 2017. De onderzoekers analyseerden het effect van het gebruik van thee-extract bij 1090 personen met overgewicht en metabool syndroom. De thee-extracten waren afkomstig van groene, zwarte of oolong thee. Onder andere BMI (body mass index), bloeddruk, cholesterol- en bloedglucosewaarden werden in de analyse opgenomen.

Positieve werking thee-extract
De studie suggereert dat consumptie van thee-extract bij overgewicht en metabool syndroom een gunstig effect kan hebben. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de BMI en bloedglucosewaarde significant daalden terwijl het HDL-cholesterol een significante stijging liet zien. Tevens namen de onderzoekers een positief effect waar op bloeddruk, gewicht, tailleomvang en LDL-cholesterol. Thee-extract kan veelbelovend zijn bij de behandeling van metabool syndroom bij overgewicht. De onderzoekers geven echter aan dat meer onderzoek met een langere follow-up en grotere steekproefomvang nodig is.

Referentie
Li X, et al. Does tea extract supplementation benefit metabolic syndrome and obesity? A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2020;39(4):1049-1058. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261561419302304

Terug