Mogelijk gemaakt door:

Gunstig effect astaxanthine op vruchtbaarheid van vrouwen met endometriose

07-08-2023

Astaxanthine kan de kans op een zwangerschap bij vrouwen met matige tot ernstige endometriose vergroten. Resultaten van een recente klinische studie laten zien dat dagelijkse inname van astaxanthine gedurende 3 maanden tot meer rijpe eicellen leidde na hormonale stimulatie van de eierstokken.

Endometriose, een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies groeit op plaatsen buiten de baarmoeder, kan gepaard gaan met een zeer pijnlijke menstruatie en vruchtbaarheidsproblemen. In het afwijkende weefsel blijkt sprake te zijn van ontsteking. Tevens is bij veel vrouwen met endometriose een verminderde activiteit van lichaamseigen antioxidantenzymen aangetoond.

Opzet van de studie
Iraanse wetenschappers onderzochten het effect van de krachtige antioxidant astaxanthine op ontstekingsmakers, markers voor oxidatieve stress en vroege zwangerschapsuitkomsten. De onderzoeksgroep bestond uit 50 vrouwen tussen de 20 en 40 jaar met endometriose die vruchtbaarheidsbehandelingen onderging. De vrouwen werden gerandomiseerd tussen een 12 weken durende interventie met astaxanthine (6 mg/dag) of een placebo. Voor en na de interventie werden bloed en follikelvocht afgenomen en geanalyseerd op markers voor ontsteking en oxidatieve stress. Tevens werd gekeken naar het niveau van antioxidantenzymen en de totale antioxidantcapaciteit.

Resultaten
Al na 12 weken suppleren met astaxanthine werden positieve effecten waargenomen op de mate van ontsteking en oxidatieve stress en de vruchtbaarheid. In het serum en follikelvocht van vrouwen die astaxanthine hadden ingenomen, waren de niveaus van de antioxidantenzymen superoxidedismutase en catalase, en de totale antioxidantcapaciteit significant hoger dan bij de vrouwen die een placebo hadden gekregen. In lijn met deze bevindingen hadden de vrouwen in de astaxanthinegroep een lager serumgehalte malondialdehyde, een marker voor oxidatieve stress, evenals lagere gehaltes van de pro-inflammatoire cytokinen interleukine (IL)-1β, IL-6 en tumornecrosefactor (TNF)-α. Ten slotte resulteerde astaxanthine-suppletie gedurende 12 weken in meer primaire en secundaire oöcyten en meer embryo’s van goede kwaliteit.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat suppletie met astaxanthine ontsteking en oxidatieve stress kan verminderen bij vrouwen met endometriose en hun kans op een zwangerschap kan verbeteren.

Referentie
Rostami S et al. Astaxanthin ameliorates inflammation, oxidative stress, and reproductive outcomes in endometrioses patients undergoing assisted reproduction: a randomized, triple-blind placebo-controlled clinical trial. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1144323.

Terug