Mogelijk gemaakt door:

Guarboonvezels verbeteren stoelgang en microbioom bij gezonde personen

07-04-2021

Er is steeds meer bewijsvoering dat een goede spijsvertering en darmmicrobioom essentieel zijn voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Een mogelijkheid om de darmfunctie te optimaliseren is het gebruik van een prebioticum zoals guarboonvezels. Deze staan bekend om hun sterkere prebiotische werking ten opzichte van andere prebiotische vezels, ze zijn werkzaam in een lagere dosis en worden bovendien uitstekend verdragen. Om deze reden gebruikten Japanse onderzoekers guarboonvezels om het effect ervan te onderzoeken op de stoelgang bij gezonde volwassenen met een neiging tot diarree en prikkelbaredarmsyndroom (PDS)-achtige klachten zoals buikpijn en winderigheid.De resultaten bleken veelbelovend.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, klinisch onderzoek met parallelle groepen. De onderzoeksgroep bestond uit 44 mannelijke en vrouwelijke gezonde volwassenen (20-49 jaar). De deelnemers hadden ten minste 7 keer ontlasting per week, waarbij meer dan 50% van hun ontlasting een BSS had van 5 of 6. BSS of Bristol Stoelgangschaal is een overzicht waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt onderverdeeld van losse, harde keutels tot waterige, vloeibare ontlasting. Deze score van 5 of 6 betekent zachte keutels met duidelijke randen of papperige, brijige ontlasting. Gedurende 3 maanden kreeg de helft van de deelnemers dagelijks 5 gram guarboonvezels, de andere helft van de groep ontving een placebo. Tijdens het onderzoek hielden de proefpersonen een dagboek bij waarin het ontlastingspatroon en geestelijk welbevinden werd bijgehouden.

Resultaten
Het gebruik van guarboonvezels gedurende 3 maanden normaliseerde de consistentie van de ontlasting significant (BSS 3 of 4), terwijl de frequentie gelijk bleef. Uitgebreide analyse van het darmmicrobioom liet een significante toename zien van de concentratie gunstige bifidobacteriën en butyraatproducerende bacteriën (Ruminococcus, Megasphaera). Het gevoel van welbevinden verbeterde significant in de guarvezelgroep.

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat guarboonvezels het microbioom zodanig reguleren dat de consistentie van de ontlasting verbetert. Dit maakt suppletie met guarboonvezels bij uitstek geschikt om de stoelgang van gezonde personen met een tendens tot diarree en PDS-achtige klachten te verbeteren.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6769658/

Terug