Mogelijk gemaakt door:

Grotere overlevingskans met vitamine D voor kwetsbare ouderen met COVID-19

15-09-2021

Vooral kwetsbare ouderen zijn gevoelig voor complicaties bij COVID-19 en ziekenhuisopname. Omdat eerdere studies aantoonden dat vitamine D3-suppletie geassocieerd werd met minder ernstige COVID-19 en een grotere overlevingskans, wilden Franse onderzoekers bestuderen wat het effect hiervan was bij geriatrische patiënten. De resultaten bleken positief.

Opzet van de studie
Het doel van de studie was om het effect van vitamine D-suppletie op de overlevingskans van geriatrische patiënten met COVID-19 te onderzoeken. Bij geriatrisch patiënten gaat het om kwetsbare ouderen die doorgaans meerdere aandoeningen hebben. Vaak is dit een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De onderzoeksgroep bestond uit 95, met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen ouderen. Er werd gekeken naar vitamine D-gebruik voor en/of tijdens de ziekenhuisopname. Van de deelnemers gebruikten 28 personen geen vitamine D. De overige 67 personen gebruikten vitamine D voorafgaand en/of tijdens COVID-19. De dosering en innamefrequentie varieerden. Sommige deelnemers gebruikten een orale dagdosering van 800 IE, anderen een eenmalige dosering per 1 tot 3 maanden (50.000 IE per maand of 80.000, 100.000 of 200.000 IE per 2-3 maanden). Nadat de diagnose COVID-19 was gesteld, werden de deelnemers gedurende 3 maanden gevolgd.

Resultaten
Van de deelnemers die vitamine D suppleerden, bleek 3 maanden na de diagnose COVID-19, 76,1% nog in leven te zijn. In de groep die geen vitamine D nam, was dit slechts 53,6%. Het sterftepercentage was in deze groep bijna twee keer zo hoog.

Conclusie
De studie suggereert dat kwetsbare ouderen met COVID-19 een grotere overlevingskans hebben als zij vitamine D suppleren. Dit bevestigt eerdere onderzoeken waarbij vitamine D een positief effect lijkt te hebben op de ernst en het verloop van de ziekte. Vitamine D-suppletie lijkt zowel voor als tijdens COVID-19 effectief te zijn, daarnaast is het voordelig in aanschaf en daardoor toegankelijk voor veel mensen.

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8319044/

 

 

Terug