Mogelijk gemaakt door:

Postbioticum verkort incidentie en duur van griep en verkoudheid

15-09-2022

Het najaar en de winter staan weer voor de deur. Seizoenen waarin mensen verhoogd vatbaar zijn voor luchtweginfecties zoals griep en verkoudheid. Twee interessante humane studies suggereren dat gistfermentaat (uit Saccharomyces cerevisiae) de weerstand tegen griep en verkoudheid verhoogt bij gezonde mensen die al dan niet gevaccineerd zijn tegen griep.

De studies
De groep proefpersonen uit de eerste studie bestond uit 116 gezonde vrijwilligers met een leeftijd tussen 18 en 76 jaar. Allen waren gevaccineerd tegen griep. De helft van de deelnemers kreeg tijdens de winter van 2006-2007, gedurende 3 maanden, dagelijks 500 mg gedroogd gistfermentaat (postbioticum) gesuppleerd. De overige deelnemers kregen een placebo. De resultaten werden beoordeeld aan de hand van bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en een gestandaardiseerde vragenlijst die de deelnemers dagelijks invulden. Deze bevatte vragen over de aanwezigheid en ernst van de symptomen van griep en verkoudheid, zoals hoofdpijn, algemene pijnklachten, vermoeidheid, neusklachten, keelpijn, hoest en koorts. Suppletie met gistfermentaat zorgde, in vergelijking met placebo, voor significante afname van de incidentie en duur (van gemiddeld 5 naar 4 dagen) van symptomen van verkoudheid en griep.

De studie werd herhaald met 116 gezonde volwassenen (18-76 jaar) die niet waren gevaccineerd. Suppletie met het postbioticum leidde ook hier tot significante afname van de incidentie van symptomen van griep en verkoudheid en (niet-significante) afname van de duur van de symptomen van gemiddeld 4,25 naar 3,59 dagen).

Conclusie
Beide studies concluderen dat door gebruik van gistfermentaat de incidentie van griep en verkoudheid significant afneemt. Daarnaast neemt de duur van de symptomen af. Dit suggereert dat gedroogd gistfermentaat een interessant supplement kan zijn om het immuunsysteem te versterken. Mogelijk helpt gedroogd gistfermentaat ook om de weerstand tegen COVID-19 te verhogen. Het postbioticum had in beide studies geen significante bijwerkingen.

Referenties
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20180695/
https://www.researchgate.net/publication/5516055_Effects_of_a_modified_yeast_supplement_on_coldflu_symptoms

 

Terug