Mogelijk gemaakt door:

Postbioticum (gistfermentaat) effectief bij constipatie en dysbiose

16-09-2022

Constipatie en spijsverteringsklachten zoals een opgeblazen gevoel, komen vaak voor bij verder gezonde personen. Dit kan veel ongemak geven en een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Een veelbelovende Belgische pilotstudie toont aan dat suppletie met een lage dosering van een specifiek gedroogd gistfermentaat (postbioticum) bijzonder effectief kan zijn bij dergelijke klachten. Gedroogd gistfermentaat is nog relatief onbekend en wordt verkregen door een gepatenteerd fermentatieproces door middel van bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae).

Opzet van de studie
Aan de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde pilotstudie namen 80 gezonde volwassenen deel. De groep bestond uit 67 vrouwen en 13 mannen tussen de 18 en 70 jaar. De deelnemers hadden gematigde of ernstige constipatie en bijkomende maag-darmklachten zoals een opgeblazen en/of vol gevoel, winderigheid en buikpijn. Er was sprake van functionele constipatie, constipatie die niet het gevolg was van een onderliggende ziekte. De gemiddelde ontlastingsfrequentie was 2 tot 5 keer per week gedurende de 3 voorgaande maanden. De helft van de proefpersonen kreeg gedurende 6 weken dagelijks 500 mg gedroogd gistfermentaat, de andere helft kreeg een placebo. De resultaten werden beoordeeld aan de hand van verschillende door de deelnemers ingevulde gevalideerde vragenlijsten. Ontlastingsonderzoek gedurende de studie moest uitwijzen of de samenstelling van het darmmicrobioom veranderde door suppletie met gistfermentaat.

Resultaten
Suppletie met gistfermentaat leidde vaak al binnen 2 weken tot significante verbetering van de ontlastingsfrequentie en fecesstructuur. Bovendien namen bijkomende maag-darmklachten af en rapporteerden de deelnemers een verbetering van (constipatiegeassocieerde) kwaliteit van leven en algemene stressklachten. Ook verbeterde de samenstelling van het darmmicrobioom met onder meer een significante toename van Bacteroides- en Prevotella-soorten bij proefpersonen met ernstige constipatie. Bij deze groep nam tevens de hoeveelheid Anaerostipes toe, een bacteriegeslacht dat veel boterzuur (butyraat) produceert. Bij proefpersonen met gematigde constipatie nam de hoeveelheid Akkermansia muciniphila juist toe. Dit is een commensale bacterie die een gezonde darmfunctie en darmbarrièrefunctie bevordert en een ontstekingsremmende activiteit heeft. Daarnaast namen de hoeveelheden Blautia- en Roseburia-bacteriën significant af bij proefpersonen met gematigde constipatie. Deze twee groepen bacteriën zijn vaak verhoogd bij mensen met PDS (prikkelbaredarmsyndroom) en C-PDS (prikkelbaredarmsyndroom met overwegend constipatie) en bevorderen mogelijk maag-darmklachten zoals een opgeblazen gevoel.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat een relatief lage dosis gedroogd gistfermentaat in staat is om de samenstelling van het microbioom te moduleren, wat resulteerde in een afname van constipatie en een afname van maag-darmklachten. Bovendien rapporteerden de deelnemers een verbetering van (constipatiegeassocieerde) kwaliteit van leven en algemene stressklachten. Dit suggereert dat suppletie met gedroogd gistfermentaat een therapeutisch middel bij uitstek kan zijn bij constipatie, maag-darmklachten en de daarmee samenhangende stressklachten.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28870194/

Terug