Mogelijk gemaakt door:

Overzichtsstudie: Ginkgo biloba veelbelovend bij ADHD

17-07-2020

ADHD is een gedragsstoornis die regelmatig voorkomt bij kinderen. Medicatie die ingezet wordt bij ADHD kan negatieve bijwerkingen geven. Daarom wordt steeds meer onderzoek gedaan naar alternatieven hiervoor. Een interessante Japanse overzichtsstudie laat zien dat Ginkgo biloba een positief effect kan hebben op symptomen van ADHD.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neurobiologische stoornis, waarbij iets niet goed gaat in de hersenen. Er is sprake van een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Deze neurotransmitters zorgen er normaal gesproken voor dat informatie van de ene op de andere zenuwcel goed verloopt. Door een tekort hieraan verloopt dit proces bij ADHD niet optimaal. Wat kan leiden tot allerlei problemen als hyperactief gedrag, impulsiviteit, slaap- en leerproblemen, etc. Een andere neurotransmitter die een rol speelt bij ADHD is serotonine. Deze neurotransmitter regelt het dopamine-systeem.

Studie
In een Japanse overzichtsstudie uit 2020, is gekeken naar het potentieel van Ginkgo biloba bij ADHD-achtige symptomen. Hierin werd ook het mogelijke farmacologische werkingsmechanisme van Ginkgo biloba meegenomen. Uit de verschillende studies die gebruikt werden, kwam naar voren dat Ginkgo biloba een regulerende werking zou kunnen hebben op het zenuwstelstel bij ADHD. De neurotransmitters dopamine, serotonine en noradrenaline leken meer in balans. Er werden onder andere significante verbeteringen van hyperactiviteit en concentratie gezien, terwijl er geen aantoonbare bijwerkingen optraden. Verder werden er antioxidatieve en neuroprotectieve effecten waargenomen. Deze werden toegeschreven aan flavonglycosiden en terpeenlactonen, de meest werkzame bestanddelen van Ginkgo biloba.

Conclusie
Volgens de onderzoekers kan Ginkgo biloba veelbelovend zijn bij de behandeling van ADHD-klachten. Men vermoedt dat dit veroorzaakt wordt door een modulerend effect op de neurotransmittersystemen. Er is echter meer gecontroleerd klinisch onderzoek nodig om de exacte werkingsmechanismen te achterhalen die ten grondslag liggen aan het neuroprotectieve potentieel van Gingko biloba en de effectiviteit bij ADHD.

Bron
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329705/

Terug