Mogelijk gemaakt door:

Europese wetgeving over gezondheidsclaims

22-11-2013

Nieuwe Europese wetgeving over gezondheidsclaims, in het kort
Op 25 mei 2012 is een Europese wet gepubliceerd over gezondheidsclaims. Deze wet bepaalt welke beweringen over gezondheidsvoordelen zijn toegestaan wanneer je specifieke producten in de categorie voeding of voedingssupplementen aanprijst, zoals op de verpakking, op een website of in brochures. Men is beperkt in het bevorderen van de verkoop van specifieke producten door een verbod op gezondheidsclaims die niet door de EFSA (European Food and Safety Authority) zijn goedgekeurd. Men behoudt de vrijheid van meningsuiting en mag beweringen doen over generieke werkzame stoffen, maar niet in relatie tot een product (wanneer die bewering niet is goedgekeurd). De industrie heeft jaren de tijd gehad om gezondheidsclaims voor producten of stoffen in te dienen en alle gezondheidsclaims zijn wetenschappelijk getoetst door de EFSA.

Gevolgen
Slechts 10 procent van de bekeken gezondheidsclaims heeft de procedure en wetenschappelijke toetsing doorstaan. Voor vitamines en mineralen zijn er veel toegelaten gezondheidsclaims. Dit zijn ingrediënten die zeer goed zijn onderzocht en al jaren gebruikt worden. Er zijn echter ook veel gezondheidsclaims die geen toelating hebben verkregen. Met name voor nieuwe ingrediënten, als co-enzym Q10 voor energie of luteïne voor ooggezondheid. Een groot deel van de voedingssupplementen zal geen informatie meer bevatten over wat het voor de gezondheid doet en de consument zal gedwongen worden deze informatie elders te zoeken.

Persoonlijk advies
De één-op-één adviesrol van de therapeut of drogist wordt groter wanneer de consument voor informatie niet meer de verpakking kan raadplegen. U bent vrij te adviseren en beweren waar u van overtuigd bent, op basis van uw kennis en ervaring.

Let op: in artikelen of brochures mogen onderbouwde claims gemaakt worden over generieke stoffen, zolang deze niet gekoppeld worden aan een bepaald product. Leg deze dan dus ook niet naast een product op de schappen, bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt online. Er mag niet gelinkt worden vanaf een productpagina direct naar een pagina waar een claim over dat product staat die niet is toegestaan.
 
Gevolgen voor Vitals
Vanaf 14 december 2012 mogen er geen producten meer in de handel zijn die niet aan de nieuwe claimswetgeving voldoen en moeten websites en brochures voor consumenten hier eveneens aan voldoen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven in eerste instantie niet actief producten in de winkel te zullen controleren, maar zich te beperken tot leveranciers en groothandels.

Vitals heeft over het algemeen geen claims op de verpakkingen staan. Enkele namen van producten moesten aangepast worden. Per 1 oktober 2012 worden uitsluitend goedgekeurde verpakkingen geleverd aan groothandel en per 1 december 2012 worden uitsluitend goedgekeurde verpakkingen geleverd aan alle overige klanten.

Waar kan een consument goede informatie over de ingrediënten in Vitals producten vinden?
Vitals adviseert consumenten de volgende websites te raadplegen: www.orthokennis.nl (van Stichting Orthokennis) en www.kiesvoorietsextra.nl (van de brancheorganisatie Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland, NPN).

Waarom zijn zo weinig claims goedgekeurd? Wat ging er mis?
De gezondheidsclaims voor voeding en voedingssupplementen zijn beoordeeld volgens dezelfde normen als die voor geneesmiddelen. In de wetenschappelijke beoordeling is voorbijgegaan aan de fundamentele verschillen die tussen voeding en geneesmiddelen bestaan. Claims voor geneesmiddelen zijn eenvoudig te onderbouwen, omdat effecten sneller zichtbaar zijn bij patiënten (nog even afgezien van ongewenste bijwerkingen van lichaamsvreemde stoffen). Gezondheidseffecten van voeding op gezonde mensen zijn meer genuanceerd en soms pas na langer gebruik merkbaar. Dat maakt dat effecten van voeding op de gezondheid moeilijk aantoonbaar zijn. Het onderzoek mag volgens de EFSA niet gedaan zijn op patiënten of mensen met gezondheidsklachten, terwijl veel bewijsmateriaal dat ingediend was hier wel uit bestond.

Voor een eerlijke kijk op het ontstaan van de kloof tussen de nieuwe Europese claimswetgeving en de beleving van de voeding- en voedingssupplementenindustrie, kunt u dit artikel lezen: De wetgeving over gezondheidsclaims.

Waren gezondheidsclaims die verdwijnen dan onzin?
Het is niet zo dat gezondheidsclaims die worden verboden onjuist zijn. Wat gesteld kan worden is dat goedgekeurde claims voldoen aan de normen van de EFSA. Het ontwikkelen van wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsbevorderende effecten van voeding of voedingssupplementen kost tijd. Naar de werking van foliumzuur voor het ongeboren kind is bijvoorbeeld decennia lang onderzoek gedaan. Voordat je met 100% zekerheid kon stellen dat foliumzuur belangrijk is voor het ongeboren kind, was het natuurlijk al die tijd wel waar en een feit. Je kunt dan decennia wachten voordat je er iets mee doet of je kunt werken met de ervaring, de resultaten van onderzoek en de aanwijzingen die je hebt.

Officiële documentatie
Klik hier voor een link naar de oorspronkelijk verordening Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
 
Klik hier voor een link naar de Europese Verordening (EU) nr. 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
 
Klik hier voor een link naar de lijst van goedgekeurde en afgekeurde gezondheidsclaims (EU Register on nutrition and health claims).

Klik hier voor het standpunt van de NPN, 'Met nieuwe Claimswet gaat meer verloren dan goed is voor consument'.

Klik hier voor meer persberichten van de NPN.

NPN is de branchevereniging voor gezondheidsproducten. Dit zijn voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten en natuurproducten. NPN vertegenwoordigt bedrijven door de hele keten, van grondstofleverancier tot distributeur. Vitals is aangesloten bij de NPN.

Terug