Mogelijk gemaakt door:

Elektrolyten voorkomen spierkramp beter dan alleen water

12-06-2023

Elke sporter heeft wel eens te maken met spierkramp. Een studie uit 2019 vergeleek het effect tussen de inname van water en water met elektrolyten op het voorkomen van spierkrampen na dehydratatie door heuvelafwaarts te rennen bij hoge temperaturen. De resultaten bleken veelbelovend.

Opzet studie
Voor het onderzoek werden tien gezonde mannen geselecteerd die heuvelafwaarts renden (HAR; -5%) in de hitte (35°C-36°C) totdat hun lichaamsgewicht met 2% was verminderd (dehydratatie). Tien minuten na HAR werd ofwel bronwater of water met elektrolyten ingenomen. De vatbaarheid voor spierkrampen (drempelfrequentie) werd beoordeeld door middel van elektroden (Hz) op het dominante been vóór, onmiddellijk na (0) en 30 en 60 minuten na de inname. Bloedmonsters werden vóór, onmiddellijk en 80 minuten na HAR afgenomen om de elektrolytconcentraties (natrium, kalium, magnesium en chloride) te meten.

Resultaten
Direct na het rennen bleek de vatbaarheid voor spierkrampen in beide groepen gelijk, maar na 30 en 60 minuten namen de krampen steeds verder toe in de groep die alleen water kreeg. Bij de groep die water met elektrolyten kreeg, nam de vatbaarheid voor spierkrampen echter af. Uit de bloedmonsters bleek dat de natrium- en chloridespiegels daalden na inname van alleen water, maar gelijk bleven wanneer de proefpersonen water met elektrolyten kregen. 

Conclusie
De resultaten suggereren dat water met elektrolyten de vatbaarheid van krampen doet afnemen en dat natrium- en chloridespiegels stabiel blijven. Voor sporters zou het daarom zinvol kunnen zijn om elektrolyten aan hun bidon met water toe te voegen.

Referentie
Lau WY et al. Water intake after dehydration makes muscles more susceptible to cramp but electrolytes reverse that effect. BMJ Open Sport Exerc Med. 2019;5:e000478. 

 

Terug