Mogelijk gemaakt door:

De invloed van lichaamsbeweging op mentale gezondheid

14-04-2023

Australische onderzoekers hebben met een mooie overzichtsstudie het effect van lichaamsbeweging op de mentale gezondheid bij volwassenen in kaart gebracht. De focus lag hierbij voornamelijk op klachten van depressieve aard, angst en stressgerelateerde klachten.

De studie
De onderzoekers raadpleegden 12 digitale databases. Uiteindelijk werden 97 meta-analyses, opgenomen in de overzichtsstudie met in totaal 128.119 deelnemers. Alle opgenomen studies hadden het doel het effect te onderzoeken van verhoogde lichamelijke inspanning op psychische klachten, angst of depressie. Dit kon gezonde volwassenen betreffen, personen met psychische stoornissen of mensen met chronische aandoeningen. Met name personen met depressieve klachten, zwangeren, onlangs bevallen vrouwen (postpartum), personen met hiv en nierziekten en gezonde mensen waren hierbij vertegenwoordigd. Uit de overzichtsstudie kwam naar voren dat lichamelijke activiteit met een hogere intensiteit werd geassocieerd met een grotere verbetering van de symptomen.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat lichamelijke activiteit meer dan gunstig is ter verbetering van symptomen van depressie, angst en stress. Dit geldt volgens hen niet alleen voor mensen met psychische stoornissen en chronische aandoeningen maar ook voor mensen bij wie hiervan geen sprake is. Lichaamsbeweging blijft dus goed voor de mentale gezondheid van ieder mens. De onderzoekers suggereren dat, in het bijzonder bij depressie, angst en stress, lichamelijke activiteiten onderdeel van de behandeling zouden moeten zijn.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36796860/

Terug