Mogelijk gemaakt door:

Curcumine werkt positief op geheugen en gemoedstoestand van ouderen

29-08-2019

Curcumine-extract met hoge biologische beschikbaarheid werkt positief op het geheugen en de gemoedstoestand van ouderen

Ouder worden kan gepaard gaan met onder andere achteruitgang van geheugen en concentratie en neurocognitieve stoornissen zoals dementie. Door de toenemende vergrijzing wordt steeds meer onderzoek gedaan naar supplementen die het verouderingsproces kunnen ondersteunen. Australisch onderzoek heeft aangetoond dat kortdurend (vier weken) gebruik van een curcumine-extract met een hoge biologische beschikbaarheid (als Solid Lipid Curcumin Particles) een positieve werking heeft. Een recent gehouden vervolgstudie bevestigt deze resultaten bij langduriger gebruik.

Curcumine is een extract uit de wortel van de plant Curcuma longa. Het beïnvloedt onder andere processen die betrokken zijn bij neurocognitieve veroudering. Curcumine-extract in de SLCP-vorm, liet bij eerder onderzoek een positief resultaat zien bij Australische ouderen. Het werkgeheugen verbeterde, energie nam toe en de reactie op stressvolle gebeurtenissen veranderde in positieve zin. Omdat men wilde weten of deze effecten ook na een langere gebruiksperiode zouden optreden, hebben de onderzoekers een vervolgstudie gedaan.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 80 personen in de leeftijd van 50 tot 80 (gemiddelde leeftijd 68,1). De ene helft van de groep kreeg gedurende twaalf weken dagelijks 400 mg Solid Lipid Curcumin Particles (SLCP) waarvan 80 mg curcumine. De andere groep kreeg een placebo.

Positieve werking curcumine-extract
Na vier weken gebruik van het curcumine-extract bleek de gemoedstoestand van de testgroep verbeterd en was men onder andere minder gespannen en verward. Ook namen vermoeidheidsklachten af. Na twaalf weken gebruik nam het energieniveau nog meer toe en ook het werkgeheugen verbeterde significant.

De testresultaten bevestigen hiermee het eerste onderzoek. Ook langduriger gebruik van dit curcumine-extract verbetert zowel het werkgeheugen als de gemoedstoestand van ouderen.

Bron:
https://www.lehvoss-nutrition.com/images/glproducts_docs/brands/Scholey_2019_Abstract_Healthy-People_Part_2.pdf

Terug