Mogelijk gemaakt door:

Curcumine in SLCP-vorm verbetert de cognitie en stemming bij gezonde ouderen

13-09-2017

Dit blijkt uit een dubbel-blind placebo gecontroleerde studie met een dagdosering van 80 mg curcumine (in de vorm van solid lipid curcumin particles). Aan dit onderzoek deden 60 gezonde ouderen mee in de leeftijd tussen 60-85 jaar. Er werd gekeken naar het effect van dit supplement op de cognitieve functie, stemming en bloedmarkers binnen een tijdspanne van 1 uur en 3 uur (acuut), 4 weken (langdurig) en acuut (1 en 3 uur) na langdurig gebruik (4 weken). 

Na 1 uur werd al een significante verbetering (16% stijging van goede antwoorden) waargenomen op het gebied van concentratie en werkgeheugen in vergelijking met de placebo groep (stijging 2% van goede antwoorden). Na 4 weken gebruik was dit resultaat praktisch gelijk gebleven, 17% stijging van goede antwoorden in de curcumine-groep ten opzichte van 3% in de placebo groep. Na 1 uur inname werd ook een verbetering gemeten op het gebied van fysieke moeheid, kalmte en tevredenheid ten opzichte van de placebo groep. Na 3 uur was de fysieke moeheid in de placebo-groep opvallend toegenomen ten opzichte van de curcumine-groep. De placebo-groep scoorde ook veel lager op het gebied van kalmte en tevredenheid terwijl de curcumine-groep hierop nog steeds een positieve score had.

Na 4 weken gebruik scoorden beide groepen gelijkwaardig op stressniveau, maar werden de verschillen groter op het gebied van fysieke moeheid, alertheid, kalmte, tevredenheid en boosheid. De curcumine-groep scoorde in alle gevallen beduidend beter dan de placebo-groep. Het bloed werd ook onderzocht. In de curcumine-groep werd een duidelijke verbetering waargenomen in het totaal cholesterol en het LDL-cholesterol. Curcumine had geen negatief effect op de lever- en nierfunctie (de volgende parameters zijn gemeten: natrium, kalium, chloride, bicarbonaat, ureum/creatinine, uraat, calcium, fosfaat, totaal eiwit, albumine, alkalische, fosfatase, bilirubine, gamma-glutamyl transpeptidase, aspartaat aminotransferase en alanine aminotransferase). De resultaten op het gebied van interleukine-1β, interleukine-6 en TNFα konden niet worden gemeten en vergeleken omdat alle deelnemers beneden de meetbare grens scoorden. De curcumine in SCLP-vorm werd door alle deelnemers goed verdragen en er werden geen bijwerkingen gemeten.

Conclusie
Curcumine in een dosering van 80 mg (in de SLCP-vorm) verbetert het werkgeheugen en de concentratie al na 1 uur. Na 4 weken aaneengesloten gebruik verminderde significant de fysieke vermoeidheid en zorgde curcumine voor meer kalmte en tevredenheid en voor minder vermoeidheid na mentale inspanning. Dit onderzoek toont eveneens aan dat curcumine een positief effect heeft op het totaal cholesterol en het LDL-cholesterol en dat het veilig in gebruik is.

Referentie
Katherine HM Cox, Andrew Pipingas, Andrew B Scholey. Investigation of the effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older population,. First published in Journal of Psychopharmacology October 2, 2014. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114552744

Terug