Mogelijk gemaakt door:

Creatinesuppletie verlicht post-covidklachten: resultaten zes maanden durende interventiestudie

04-04-2024

Bij mensen met het post-covidsyndroom blijkt de creatinevoorraad in hersenen en spierweefsel gemiddeld lager te zijn dan bij gezonde mensen. Deze bevinding zette onderzoekers ertoe aan om het effect van creatinesuppletie op post-covidklachten te onderzoeken. In een zes maanden durende interventiestudie leidde creatinesuppletie tot een significante afname van de algehele vermoeidheid. 

Vragenlijsten, MRI en fysieke test
Aan het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek namen 12 volwassenen met post-covid deel. De helft van de proefpersonen kreeg dagelijks 4 gram gemicroniseerd creatine monohydraat (creavitalis), de andere helft kreeg een placebo. De studieduur was zes maanden. In deze periode vulden de proefpersonen een aantal vragenlijsten in, voorafgaand aan de interventie en na drie en zes maanden. Daarnaast werd het creatinegehalte in de musculus vastus medialis (middelste brede spier aan voorzijde dijbeen) en de hersenen bepaald met magnetische resonantie spectroscopie. Tot slot ondergingen de deelnemers een fysieke test op een loopband.

Verlichting van klachten na creatinesuppletie
Inname van creatine resulteerde in een significante stijging van het creatinegehalte in de spieren en verschillende delen van de hersenen. Na drie maanden creatinesuppletie was er een significante afname van vermoeidheid. Verder was er een significante vermindering van lichamelijke pijn en een significante verbetering van concentratieproblemen. Na zes maanden suppletie waren bovendien symptomen zoals smaakverlies, benauwdheid en hoofdpijn aanzienlijk verminderd. Het uithoudingsvermogen was na zes maanden licht verbeterd.

Creatine als veelbelovende interventie voor post-covid
Dit is tot op heden de eerste humane studie die het effect van creatine op post-covidklachten onderzocht. De resultaten tonen aan dat creatine kan helpen de klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen en pijn te verlichten. Deze veelbelovende resultaten dienen in vervolgonderzoek met grotere groepen post-covidpatiënten te worden bevestigd.

Referentie
Slankamenac J et al. Effects of six-month creatine supplementation on patient- and clinician-reported outcomes, and tissue creatine levels in patients with post-COVID-19 fatigue syndrome. Food Sci Nutr. 2023;11:6899-906.

Terug