Mogelijk gemaakt door:

Creatine kan homocysteïne verlagen bij een veganistisch dieet

04-04-2024

Een veganistisch dieet bestaat volledig uit plantaardige voeding. Hierdoor is het risico op een tekort aan vitamine B12 groter. Bekend is dat vitamine B12-deficiëntie kan leiden tot een verhoogde homocysteïnespiegel. Mensen die veganistisch eten blijken vaker een verhoogde homocysteïnespiegel te hebben. Dit is onder meer een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat creatine gunstige effecten kan hebben op de gezondheid van mensen die veganistisch eten. Creatine is in staat om de homocysteïnespiegel te verlagen en de foliumzuurspiegel te verhogen, waardoor het een positieve invloed heeft op de algehele gezondheid van veganisten.

Veganistisch dieet
Er namen 49 veganisten in de leeftijd van 20 tot 45 jaar deel aan het onderzoek. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De interventiegroep kreeg 5 gram gemicroniseerd creatine monohydraat en de andere groep kreeg een placebo. De studie duurde drie weken. Mensen die creatine of vitamine B12 suppleerden, waren uitgesloten van deelname. Verder was er niet gekeken naar de voedselinname van de deelnemers voor of tijdens de studie.

Daling homocysteïne in het bloed
Het gemiddelde homocysteïnegehalte voor de start van de studie was 12,1 mmol/l in de creatinegroep en 11,9 mmol/l in de placebogroep. Van alle deelnemers had 42% een verhoogde homocysteïnewaarde van boven de 15 mmol/l. Suppletie met creatine gedurende drie weken resulteerde in significant lagere homocysteïnegehaltes en significant hogere foliumzuurgehaltes in het plasma. Het gemiddelde homocysteïnegehalte in de creatinegroep daalde van 12,1 naar 10,6 mmol/l. In de placebogroep was er geen significant verschil in het homocysteïnegehalte voor en na de studie. De foliumzuurspiegel in de creatinegroep steeg van 13,1 ng/ml naar 15,8 ng/ml. Logischerwijs was ook het creatinegehalte in het plasma gestegen in de groep die creatine nam. Cholesterol- en triglyceridenwaarden waren niet veranderd na creatinesuppletie.

Meer onderzoek nodig
Deze studie toont aan dat drie weken suppletie met creatine in een dosering van 5 gram/dag al kan zorgen voor een daling van de homocysteïnespiegel bij mensen met een veganistisch dieet. Creatine had in deze studie geen effect op de bloedlipidenwaarden, in tegenstelling tot enkele andere studies. Aanvullend onderzoek bij meer mensen is nodig om de effecten van creatine op risicofactoren voor hart- en vaatziekten beter in kaart te brengen.

Referentie
Van Bavel D et al. Effects of dietary supplementation with creatine on homocysteinemia and systemic microvascular endothelial function in individuals adhering to vegan diets. Fundam Clin Pharmacol. 2019;33:428-40. 

Terug